10% årsränta | Riskbetyg C | Crowden finansierar ett fastighetsbygge utanför Stockholm tillsammans Avslutad

10% årsränta | Riskbetyg C 

Larsof Fastighet AB har styckat av en privat fastighet i Trångsund för att bilda två nya fastigheter, Löparen 11 och Löparen 12. Ett parhus med två lägenheter á 130 – 140 BOA ska uppföras på fastigheterna. Parhuset skall sedan säljas till konsument, alternativt hyras ut. Detta är det andra lånet av tre lån som ska sammantaget uppföra parhuset med två lägenheter.

Projektets styrkor

  • 10% årsränta
  • Pant i fastighet
  • Personlig borgen
  • Räntor på klientmedelskonto (garanterade räntebetalningar)
  • 18 månaders löptid
  • Dela: