12% årsränta | Riskbetyg C | Fastighetsbolag söker finansiering för färdigställande av parhus Avslutad

12% årsränta | Riskbetyg C

Bolaget önskar att få låna 3 000 000 kronor från Kameos långivare. Lånet kommer att finansieras av företagets projekt i Enköping. Bindande förhandskontrakt har tecknats på alla lägenheter. Projektet är på gång, 4 av 10 lägenheter är färdiga, ytterligare fyra lägenheter är färdiga utvändigt och inredningsarbete pågår, det sista halvhuset är under uppbyggnad. Bolaget har tidigare lånat 18 miljoner kronor via Kameo.

Länk till sista tranche av tidigare lån hittar du här:

 https://www.kameo.se/Marknadsplats/11-aarsraenta-Riskbetyg-B-Fastighetsbolag-soeker-finansiering-foer-faerdigstaellande-av-parhus

Projektets styrkor

  • 12% årsränta
  • 100% slutsåld
  • Kommit långt i produktionen
  • Dela: