12 % ränta | Riskbetyg C | Refinansiering av fastighetsbygge på attraktiva Värmdö Avslutad

12% ränta | Riskbetyg C

Uppdatering 2018-06-01. Lånet har blivit avbeställt av lånsökaren. Generellt har lånsökare rätten att tacka nej till ett erbjudande om lån även om det förekommer väldigt sällan på Kameo. I detta fall var det nya förutsättningar i projektfinansieringen som medverkade till att behovet av att låna upphörde. Alla lånets bud är återförda och kan investeras i kommande lån.

Fastigheten ligger i ett bostadsområde med både företag och bostäder som närmsta grannar. Låntagaren vill nu av Kameos investerare låna SEK 4 200 000 för att refinansiera sitt tidigare lån genom Kameo. På grund av att det bygglov som krävdes för att påbörja arbetet senarelades blev byggnadsprocessen något försenad. Nu är byggnationen i stort sett färdigställd men en refinansiering är nödvändig för att invänta en försäljning. Försäljningsprocessen är påbörjad och mäklare är kontrakterad.

Projektets styrkor

  • 12% årsränta
  • 1: prioritets pant i fastighet
  • Moderbolagsborgen
  • Förskottsbetalade räntor på klientmedelskonto
  • 6 månaders löptid, förbehåller sig rätten att amortera efter 3 månader.
  • Dela: