8% årsränta | Riskbetyg B | Fastighetsbolag söker kapital för att förvärva hyresfastigheter

8% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar låna SEK 5 000 000 för att frigöra eget kapital till att leta efter och förvärva nya hyresfastigheter. Bland annat undersöks möjligheterna till att förvärva två prospekt i Uppsala län och Örebro län. Totalt har bolaget ett bestånd på 540 stycken lägenheter i Mellansverige. Fastigheter förvärvas och hyrs sedan ut, bolaget sköter själva driften av fastigheterna. Fastigheterna som förvärvas har redan befintliga hyresgäster. I dagsläget är alla bolagets lägenheter uthyrda, med undantag för tre stycken som är under renovering.

Projektets styrkor

  • 8% årsränta
  • Koncern med stabilt kassaflöde genererat genom hyresintäkter från cirka 540 hyreslägenheter runtom i Mellansverige
  • Koncernen har bokförda tillgångar på över SEK 200 000 000.
  • 2:a prioritets pant i fastighet, moderbolagsborgen samt personlig borgen (properie borgen) från ägare
  • Dela: