8% årsränta | Riskbetyg B | Förvärvskapital till naturnära bostadsfastigheter Avslutad

8% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar låna SEK 5 000 000 för att frigöra eget kapital för förvärv av nya hyresfastigheter. Koncernen har funnits i nio år och sedan starten växt från 80 till 540 lägenheter. Naturnära eller k-märkta fastigheter förvärvas på små orter, ofta med AAA-läge på orten. Bolaget renoverar fastigheterna efter förvärv och skapar trivsel för de befintliga hyresgästerna. Administrationen är digitaliserad och modern. Fastigheterna ägs i 35 dotterbolag, och samlas under moderbolaget. Lånet via Kameo sker i ett av dotterbolagen som totalt äger fastigheter på en ort i Mellansverige för SEK 23 000 000.

Projektets styrkor

  • 8% årsränta
  • Koncern med stabilt kassaflöde genererat genom hyresintäkter från cirka 540 hyreslägenheter runtom i Mellansverige
  • Koncernen har bokförda tillgångar på över SEK 200 000 000.
  • 2:a prioritets pant i fastighet
  • Moderbolagsborgen 
  • Personlig borgen (proprieborgen) från ägare
  • Dela: