9% årsränta | Riskbetyg B | Fastighetsutvecklare söker finansiering till ett projekt i Råsunda, Solna kommun. Avslutad

9% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna 1 100 000 SEK av Kameos långivare för en fortsatt finansiering av ett projekt beläget i Råsunda, Solna kommun i Stockholms län. Detta blir den andra tranchen av totalt två stycken. Bygglov är beviljat, och bolaget är nu i full gång med byggnationen av tre lägenheter. Lägenheterna är fördelade över ytor om 32, 34 och 42 kvm. Det är planlagt att lägenheterna läggs ut för försäljning efter sommaren. Lånet från Kameos långivare kommer till att finansiera produktionskostnaderna. Det totala lånebeloppet uppgår till 3 200 000 SEK.

Länk till den första tranchen hittar du här

Bolaget har tidigare lånat och återbetalat ett lån genom Kameo.

Länk till det lånet hittar du här

Projektets styrkor

  • 9% årsränta
  • 1 prioritets pant i bostadsrätter
  • Bolaget har tidigare utfört flera liknande projekt
  • Bolaget har tidigare återbetalat ett lån till Kameos långivare
  • Dela: