Fastighetsbolag söker finansiering för uppförande av parhus Avslutad

11% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna SEK 3 000 000 av Kameos långivare. Detta lån är det andra av totalt fem stycken trancher som bolaget önskar att uppta och kommer att gå till uppbyggnaden av ytterligare ett parhus. Det visningshus som det första lånet användes till är för närvarande under färdigställande och anmälda intressenter finns. Det totala lånebeloppet efter samtliga lån är SEK 18 000 000. Ansvarig mäklare är Fastighetsbyrån i Enköping.

Den första, redan fulltecknade tranchen, hittar du här:

https://www.kameo.se/Marknadsplats/11-aarsraenta-Riskbetyg-C-Fastighetsbolag-soeker-finansiering-foer-bostadsprojekt-i-Enkoeping  

Låntagande bolag har möjlighet att förlänga teckningsperioden med några dagar.

Projektets styrkor

  • 11% årsränta
  • 1:a prioritets pant i fastighet Bredsand 1:355
  • Invändigt arbete påbörjades i visningshuset vecka 38 
  • 5 stycken bokningsavtal finns