Så skapar du en diversifierad sparportfölj

Bra blandning i sparandet

Det är viktigt att sprida riskerna när det gäller sparade för att inte bli alltför känslig för förändringar på marknaden. Här får du några tips på vad du borde tänka på!

  • Dela:

Det pratas ofta om ett portföljtänk när det gäller investeringar, men vad innebär det egentligen? Och vad är diversifiering? Att tänka på sitt sparande som en portfölj innebär att man ser över olika sorters värdepapper och sparande och inte enbart väljer en sort. Det finns flera fördelar med att ha ett portföljtänk: man sprider risker och blir inte lika känslig för konjunkturförändringar. Diversifiering handlar om i princip samma sak, att man sprider sitt sparande och inte bara koncentrerar sig på exempelvis en aktie eller en fond. 


Tänk igenom tidsaspekten

Du behöver anpassa ditt sparande efter den tidshorisont du tänker dig. Vill du spara till pensionen eller kommer du att behöva pengarna snart? Hur mycket tillväxt förväntar du dig och hur kommer du att tänka vid en nedgång respektive en uppgång på marknaden? Vill du ha hög tillväxt på kort tid behöver du förmodligen välja värdepapper med högre risk, till skillnad från om du kan vänta en längre tid och då till en lägre risk.


Överväg olika sorters värdepapper

Värdepapper är ett samlingsbegrepp för bland annat aktier, fonder och obligationer. De olika sorterna är förknippade med lite olika risknivå och därför kan det vara bra att fundera över hur engagerad och inläst du är. Hur mycket tid vill du lägga på att sätta dig in i olika företag och hur det går för dem, samt följa upp löpande? Vill du lägga ner stora summor eller mindre?


Titta på olika branscher

Det kan också vara bra att inte ha alla sina värdepapper i en bransch utan att sprida investeringarna över olika branscher och verksamhetsområden. Det sker många förändringar i omvärlden idag och ibland inträffar någonting, t.ex. en ny teknik tas fram, som påverkar en specifik bransch väldigt mycket. För att bli mindre sårbar mot förändringar är det därför bra att ha värdepapper i olika branscher.


Sprid sparandet över olika geografiska platser

Precis som i stycket ovan handlar det här stycket om att sprida risker och inte bli sårbar för förändringar. Ibland händer någonting som påverkar ett land eller en region och då är det bra att ha övervägt den risken i förväg. T.ex. bör man inte enbart investera i bolag som endast är verksamma Sverige eller Europa utan ha en bra spridning även geografiskt.


Vill du komplettera ditt sparande med crowdfunding i svenskt bostadsbyggande?


Öppna ett kostnadsfritt konto här!