Vår första konkurs – det här har vi lärt oss

CCR_6200

En av Kameos låntagare drabbades tidigare av konkurs. Lyckligtvis slutade det med att investerarna fick tillbaka alla sina pengar - inklusive dröjsmålsränta.

  • Dela:

Av Sebastian M. Harung, CEO & co-founder på Kameo  I  Publicerat 2019-11-18 


Lån med nummer 1765 publicerades 2017 med andrahandsprioritet i en fastighet utanför Stockholm. Det var ett spännande projekt och lånet på 5 miljoner kronor tecknades på en vecka. Tyvärr gick låntagaren i konkurs i april 2018. Konkursen berodde bland annat på oförutsedda kostnader som exempelvis att man var tvungen att åtgärda föroreningar i jorden. Det har varit en komplicerad konkurs och det tog 1,5 år innan vi äntligen kunde informera investerarna om att hela lånet, inklusive dröjsmålsränta, hade återbetalats.

Det är verkligen ledsamt när en låntagare går i konkurs. Det går utöver låntagaren och inte minst människorna bakom företaget. De har förlorat sitt projekt och kanske tappat all sin privata förmögenhet. Det gör tveklöst ont. Och det är givetvis tufft för investerarna i lånet, som har levt i osäkerhet så länge och som varit rädda för att hela investeringen skulle gå förlorad.

Tyvärr är det här medaljens baksida för investerare på Kameo-plattformen; det finns alltid en risk att investeringen går förlorad. Denna gång, lyckligtvis, var den egendom som var säkerhet värd mycket mer än det lån som Kameos investerare hade gett, och det slutade bra.


Vikten av säkerhet och risk
Det här lånet illustrerar vikten av säkerhet bakom lånet. Vi hoppas att du lägger ner tid på att förstå säkerhetspaketet bakom varje lån innan du investerar och att du kontaktar oss om du är osäker på något. En bra säkerhet är av yttersta vikt om låntagaren får problem. Och problem kan tyvärr även drabba de bästa (tänk bara på Kodak, som var världsledare men gick i konkurs eftersom de inte förstod vikten av digitala bilder).

Det här lånet illustrerar också skillnaderna mellan våra riskklasser. Vi har hittills publicerat 190 lån, varav sex har varit osäkra. Inget av dessa sex osäkra lån har varit i riskklass A eller B. Det finns naturligtvis en stor skillnad mellan riskklasserna och därför är räntan lägre för A- och B-lån. Vi vet att ju högre ränta, desto mer attraktivt kan lånet vara. Men vi kan inte alltid ge ut ett A- eller B-lån till en hög ränta. Det är helt enkelt inte rättvist mot låntagaren och det återspeglar inte den underliggande risken. Som utgångspunkt har A- och B-lån mycket starka låntagare bakom sig och de erbjuder bra säkerheter för lånet och projekten. 

Mer om hur vi analyserar projekten


Det kan ta tid att investera i många lån, men en av de stora fördelarna med crowdlending är att det är lätt att skapa en bred portfölj. Grunden till detta är bland annat en låg minsta investering, stora valmöjligheter i form av många olika lån och lättillgänglig information online. Om du bestämmer dig för att investera genom crowdlending, rekommenderar vi att sprida risken över flera lån. Effekten av osäkra lån kommer då att vara mycket mindre.


6% i ränta till låg risk kan vara attraktivt
Nyligen såg vi inlägg i sociala medier som "när kommer Kameo att sluta publicera lån som har en räntesats på 6%?". Vi blir glada över att vi har aktiva och engagerade investerare - men åter igen, kom ihåg skillnaden mellan riskklass A och C. Vi tar aldrig investeringsbeslut åt dig. Du måste alltid förstå lånet och risken själv, även om vi gör allt vi kan för att förklara risken. Det kan vara värt att fundera på om 6% ränta är så dåligt om det är ett A-lån. Bakom ett sådant lån finns ofta en kund som lånat många gånger tidigare via Kameo, och som har mycket bra säkerheter bakom lånet. Självklart är det inte samma sak som att ha pengarna på banken, men en ränta på 10% är i linje med avkastningen på aktiemarknaden över tid - och där finns inga säkerheter som exempelvis pant i en fastighet. Det är därför vi anser att lån med 6% är attraktivt när det finns exceptionellt starka låntagare och lånet har god säkerhet.

Är det bättre att lägga pengarna i ett par lån till 6%, eller bara de som är över 12%, eller är det bäst att investera i olika lån på plattformen? Det beror på hur nöjd du är med att ta en högre risk för att potentiellt uppnå en högre avkastning. Det är upp till dig att välja. Om du väljer lån med hög ränta eller låg ränta är det kanske en idé att investera i olika lån som publiceras? Då kommer du åtminstone att uppnå en god riskspridning, och hittills har våra lån gett en genomsnittlig avkastning på nästan 10%, vilket inte är någon garanti för framtida avkastning. Och inga konstaterade kreditförluster eftersom de osäkra lånen har haft bra säkerheter. Realistiskt sett förväntar vi oss dock att det kommer att komma kreditförluster i framtiden, och som investerare bör du därför vara medveten om risken.


Det här har vi lärt oss
Men vad har vi på Kameo då lärt oss av konkursen? Vi har lärt oss att:

  • vi vill undvika komplicerade strukturer, vi föredrar enkla strukturer med första- eller andrahandsprioritet med god marginal upp till fastighetens värde.
  • fastighetslån är väldigt bra på grund av just säkerheten i fastigheten.
  • låntagarnas erfarenhet av liknande projekt är mycket viktigare än vi först trodde.
  • det är viktigt att förklara att det finns skillnad i riskklasser, alla lån kan inte vara i riskklass B med 10% i ränta.
  • betona vikten av att sprida investeringarna på många, många lån.

Cirka 60% av de lån vi publicerat är A- eller B-lån, och de har hittills levererat som vi önskat. Men i framtiden kommer vi att publicera fler lån med såväl låga räntor och förväntade goda säkerheter, som fler lån med högre risk och högre ränta. Det är återigen upp till dig att välja hur stor risk du vill ta. Oavsett om du investerade i lån 1765 eller inte - är det kanske inte så dumt att se till att du sprider investeringarna över så många lån som möjligt. Tänk på att alla investeringar via Kameo är förknippade med risk, men det är också därför vi kan erbjuda en hög förväntad avkastning.