Företagslån

Företagslån

Företagslån till Skandinaviska företag som behöver finansiering av exempelvis företagets rörelsekapital eller nya tillgångar. Möjlighet att få företagslån med 6 - 24 månaders löptid och 5 - 15 % årsränta.

  • Dela:

Om produkten företagslån:  

  • Storlek på lån: SEK 100.000 – 5. 000 000
  • Säkerhet: Minimum 50 % av lånets storlek
  • Typ av säkerhet: Personlig borgen och / eller företagshypotek, eller likvärdig
  • Prioritet: Accepterar 2. prioritet, exempelvis juniorlån / toppfinansiering (ovanpå ett banklån eller dyl.) 
  • Branscher: Alla branscher med undantag av vapen, tobak, sex, alkohol eller liknande
  • Lånesyfte: Finansiering till företags rörelsekapital, förvärv, investeringar etc.

 

Testa om du kan låna