Juniorlån till pågående projekt

Boin 1

Fastighetsutvecklare använde Kameo för att skaffa juniorlån till ett pågående projekt till 9% ränta. Kameos investerare fick 2.a prioritets pant i fastigheten bakom huvudbanken.

  • Dela:

Lägenheterna skulle säljas vid färdigställande, och flexibel löptid på 3-6 månader gavs för att ge utvecklaren större frihet.

Låntagaren använde sig av Kameos klientkonto-lösning för räntor. Detta innebär att Kameo lägger undan räntebeloppet för lånets löptid på ett klientkonto, och fördelar detta till investerarna på månadsbasis. Därmed hanterande Kameo låneadministrationen på uppdrag av låntagaren.