Vår telefonväxel är stängd från kl15 den 22a december tills kl09 den 2a januari. Vid frågor är ni välkommen att kontakta oss på helpdesk@kameo.se. Önskar er en God Jul och Gott Nytt År!

Vår telefonsupport är stängd under dagen idag på grund av begränsad bemanning, men öppnar återigen imorgon. För frågor är du välkommen att kontakta helpdesk@kameo.se.

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy är upprättad på uppdrag av Kameo-koncernen, bestående av Kameo AS och Kameo ApS med filialerna Kameo Norwegian Branch och Kameo Svensk Filial, och återger den information som du har rätt till om när det samlas in, behandlas och lagras uppgifter om dig. Med dig menar vi dig som:

 • investerare/långivare eller låntagare i lån som förmedlas genom Kameos plattform;
 • verklig huvudman, VD eller styrelseledamot i en sådan investerare/långivare eller låntagare;
 • borgensman för ett lån som ska förmedlas eller är förmedlat via Kameos plattform; eller
 • har anmält dig som prenumerant av vårt nyhetsbrev och/eller annan marknadsföring från Kameo.

Nedan hittar du:

 • vilken typ av information vi samlar in;
 • när vi samlar in denna informationen;
 • hur länge informationen sparas av Kameo; och
 • hur du kan klaga över Kameos behandling av dina personuppgifter.

Vilken information vi samlar in och ändamålen med behandlingen, beror på om din relation till Kameo är direkt som investerare/långivare eller låntagare, eller om du är representant, ägare eller borgensman för en verksamhet som är investerare/långivare eller låntagare genom Kameo. Beskrivningen av de personuppgifter vi behandlar är därför indelat i olika sektioner beroende av din relation till Kameo.

 1. Vilka slags personuppgifter behandlar vi?
  1. Investerare/långivare
   1. Investerare/långivare som är fysiska personer
   2. Investerare/långivare som är ett företag eller en sammanslutning
  2. Låntagare och borgensmän
  3. Personer och verksamheter som inte är medlemmar men prenumerar på Kameos nyhetsbrev
 2. Ändamålet med Kameos behandling av personuppgifter
  1. Investerare/långivare
  2. Låntagare och borgensmän
 3. Vem har tillgång till dina personuppgifter?
 4. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
 5. Under hur lång tid lagrar vi dina personuppgifter?
 6. Hur kan du göra bruk av dina rättigheter?
  1. Medlemmar som har godkänt Kameos villkor och upprättat en Kameo-profil
  2. Prenumeranter av nyhetsbrev utan medlemsskap

Om du har några frågor eller funderingar om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på Kameo. Klagomål kan lämnas till vårt compliance-medarbetare Theodor Frösslund via e-post theodor@kameo.se. Du kan också kontakta Integritetsskyddsmyndigheten genom att följa anvisningarna på deras hemsida.

 • Dela:

1. Vilka slags personuppgifter behandlar vi?

1.1 Investerare/långivare

a. Investerare/långivare som är fysiska personer

När du som privatperson ansöker om att bli registrerad långivare, samlar vi in följande personuppgifter:

 • ditt namn;
 • din nationalitet: och
 • din email-adress.

Om du också upprättar ett investeringskonto hos Kameo, kommer vi även att samla in följande uppgifter (och/eller dokument som innehåller sådana uppgifter):

 • ditt personnummer;
 • din adress;
 • dina bankuppgifter;
 • ditt telefonnummer;
 • dina svar på våra KYC-frågor (”känn din kund”), din bekräftelse på att du inte är en person i politiskt utsatt ställning enligt ag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”penningtvättslagen”);
 • datum för din registrering av investeringskonto hos Kameo;
 • kopia på ID-handling och dokument som styrker din adress (t.ex. en faktura);
 • om avtal signeras med BankID: datum för signering, din IP-adress och vilken BankID-klient som använts; och
 • eventuella uppgifter som du tillhandahåller frivilligt vid kommunikation med Kameo.

Vi lagrar även information om alla transaktioner kopplade till ditt konto, enligt penningtvättslagen och bokföringslagen.

Kameo samarbetar med externa leverantörer för att säkerställa att du inte förekommer på sanktionslistor, i bedrägeriregister eller på listor över personer i politiskt utsatt ställning. Listorna kan innehålla information om ditt namn, din adress och din yrkesmässiga roll.

Personnummer och andra unika identifieringsmedel samlas in och lagras av Kameo i samband med ingånget avtal eftersom det finns ett väsentligt behov av säker identifiering. Identifiering med personnummer är nödvändig för att få en sådan identifiering jf. 3 kap. 10 § Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (”Kompletteringslagen”).

b. Investerare/långivare som är ett företag eller en sammanslutning

När en verksamhet ansöker om medlemskap/registrering som investerare, samlar vi in följande personuppgifter om den person som upprättar ansökan eller som uppges som kontaktperson:

 • namn; och
 • e-mailadress.

I det fall ett investeringskonto upprättas på företagets vägnar, kommer vi även att samla in följande information om verksamhetens huvudmän och verkliga huvudmän (enligt penningtvättslagen), verkställande direktör, styrelseledamöter och den person som uppges som representant för verksamheten vid registreringen i Kameos system:

 • deras namn;
 • deras adress;
 • deras personnummer;
 • om ansökan ej signeras med BankID: kopia på ID-handling
 • om ansökan signeras med BankID: datum för signering, IP-adress och vilken BankID-klient som använts; och
 • de svar på våra KYC-frågor (känn din kund), bekräftelse på att ingen av de ovan nämnda personerna är en person i politiskt utsatt ställning enligt penningtvättslagen.

Vi inhämtar även kredituppgifter om verksamheten från externa leverantörer och genom det offentliga aktieregistret. Här kan det framgå namn på personer i verksamhetens styrelse, direkta och indirekta ägare och auktoriserade representanter. Vi behandlar också information om alla transaktioner på företagskontot. Sådan information kan innehålla personuppgifter. Uppgifterna lagras i vårt system.

Vi samarbetar med externa leverantörer för att kontrollera om verksamhetens representanter och ägare förekommer på någon sanktionslista eller lista över personer i politiskt utsatt ställning enligt penningtvättslagen. Också dessa uppgifterna lagras i Kameos system.

Eventuell kommunikation med kundservice innebär att vi behandlar de personuppgifter som verksamhetens representant uppger till kundservice.

1.2 Låntagare och borgensmän

Kameo förmedlar inte lån till fysiska personer. Det följande gäller därför bara personuppgifter som ges eller samlas in av Kameo i samband med att lån förmedlas till en verksamhet som fysiska personer har en relation till, till exempel som den representanten som skickar in låneansökningen, eller som verkliga huvudmän, aktieägare, styrelseledamot, verkställande direktör eller som borgensman för verksamhetens skyldigheter.

Behandlingen av verksamhetens låneansökning sker i flera steg, vilket innebär att vi samlar in personuppgifter om personer med relation till verksamheten genom att processen fortlöper.

i. Upprättande av kontakt mellan låntagare och Kameo

När representanter för en verksamhet kontaktar oss för att uppta ett lån, samlar vi in följande personuppgifter om personen som kontaktat oss:

 • kontaktpersonens namn;
 • kontaktpersonens e-postadress; och
 • kontaktpersonens telefonnummer.

ii. Kreditvärdering

När vi mottar en låneansökan inhämtar vi en kreditanalys båda av den personen som skickat in ansökan, och den verksamheten som ansökan gäller. Under behandlingen av låneansökan samlar vi i vissa fall också in kreditvärdering av styrelseledamöter, indirekta och direkta ägare, personer som har rätt att signera för verksamheten, samt borgensmän för det lån som är ansökt. Insamling av uppgifter om personer som har anknytning till den verksamheten som ansöker om lån, är en del av Kameos åtgärder för att förhindra bedrägeri, och är en del av den helhetsvärdering Kameo gör av om lånet ska göras tillgängligt för crowden. Kreditinformationen angående verksamheten kan innehålla personuppgifter, bland annat namn på bolagets firmatecknare och verkliga huvudmän.

iii. Intervjuer

Om kreditvärderingen är tillräckligt god, gör vi intervjuer med den potentiella låntagarens kunder. Syftet med intervjuerna är att få en bild av om verksamheten tidigare har genomfört framgångsrika projekt. Genom intervjuerna samlar vi in och sparar namnen och kontaktinformationen för de intervjuade, samt de personuppgifter som intervjuobjektet ger oss.

iv. Dokumentation

I samband med riskanalysen av låntagare och projekt, kommer vi att inhämta dokumentation som projektplan, projektkalkyler, årsredovisning, kopior av relevanta avtal och försäkringar, relevanta behörigheter, etc. Detta material kan innehålla personuppgifter om personer med olika typer av förbindelser till verksamheten, exempelvis firmatecknare, verkliga huvudmän och nyckelpersoner i bolaget. Vi samlar i några fall också in referenser till nyckelpersoner hos verksamheten och andra bolag med anknytning (t.ex. byggbolag), och lagrar personuppgifter som de relevanta referenserna uppger.
v. Avtalsslutning

Om ett lån publiceras och tecknas av crowden, signerar låntagaren ett låneavtal med alla investerare/långivare som har tecknat seg genom låneauktionen på plattformen. Låneavtalet blir tillsammans med säkerhetsavtal, pantdokument, borgensåtagande, låneerbjudande och annan dokumentation som dokumenterar det avtal som ingåtts, lagrat i Kameos system. Borgensåtagande och eventuellt säkerhetsavtal och pantdokument signeras av borgensmannen. Dessa dokument inkluderar namn, personnummer, adress och epost-adress på firmatecknare och borgensmän. Det låneavtal som blir gjort tillgängligt för den enskilda långivaren innehåller bara namn och adress för låntagare och borgensman.

Personnummer och andra unika identifieringsmedel samlas in och lagras av Kameo i samband med avtalssigneringen eftersom det finns ett väsentligt behov av säker identifiering. Identifiering med personnummer är nödvändig för att få en sådan identifiering, jf. 3 kap. 10 § Kompletteringslagen.

vi. Särskilt om verksamhetens verkliga huvudmän

Kameo inhämtar följande personuppgifter om potentiella låntagares verkliga huvudmän:

 • personnummer
 • adress
 • sysselsättning
 • medborgarskap
 • de svar som är givna på våra KYC-frågor (”känn din kund”), härunder bekräftelse att nämnda personer inte är en person i politiskt utsatt ställning enligt penningtvättslagen; och
 • kopia av pass eller annan ID-handling.

Personnummer och andra unika identifieringsmedel samlas in och lagras av Kameo i detta sammanhang eftersom det finns ett väsentligt behov av säker identifiering och metoden är nödvändig för att få en sådan identifiering jf. 3 kap. 10 § Kompletteringslagen.

1.3 Personer och verksamheter som inte är medlemmar men prenumererar på Kameos nyhetsbrev

Även om du inte är medlem kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev via vår webbplats eller på sociala medier. Har du valt att prenumerera, sparar vi din e-postadress, samt ditt namn om du har gett oss det.
Vi använder uppgifterna till att skicka de nyhetsbrev som du från tid till annan har bett om att få. Underlaget för behandlingen av personuppgifterna är art. 6. 1 b) GDPR.

2. Ändamålet med Kameos behandling av personuppgifter

2.1 Investerare/långivare

Vi behandlar personuppgifter från investerare/långivare för följande ändamål:

 • registrering av konto och medlemskap;
 • upprättande av investeringskonto;
 • identitetskontroll enligt penningtvättslagen;
 • administration av konto och medlemskap;
 • förmedling av lån via plattformen;
 • kundservice; och
 • hantering av transaktioner initierat av investeraren och historik knutit till dessa transaktionerna, enligt penningtvättslagen och bokföringslagen.

När det är en verksamhet som tecknar medlemskap som investerare/låntagare, behandlar Kameo dessutom personuppgifter för följande ändamål:

 • för att få bekräftat representantens legala rätt att signera för verksamheten; och
 • kredit-check av verksamheten*.

* Kredit-check utförs på företagsnivå, men rapporten som Kameo inhämtar från tredje part kan innehålla personuppgifter, exempelvis om firmatecknare och ägare.

När du, eller verksamheten du representerar, blir registrerat som investerare/långivare, uttrycks samtidigt ett önskemål om att du (eller den verksamhet du representerar), är intresserat av att delta i de transaktioner som sker på Kameos plattform. För att kunna genomföra dessa transaktioner, måste vi samla in och lagra personuppgifter om dig, som beskrivet ovan. Utan dessa uppgifterna kan vi inte fullgöra vårt avtal med dig, eller den verksamheten som du representerar, som investerare/långivare. Underlaget för behandlingen är därmed art. 6. 1 f) och b) GDPR.

Personnummer och andra unika identifieringsmedel behandlar vi i detta sammanhang eftersom det finns ett väsentligt behov av säker identifiering för att säkra uppfyllelse av de avtal som du ingår via Kameos plattform, och metoden är nödvändig för att få en sådan identifiering, jf. 3 kap. 10 § Kompletteringslagen.

Kameo lagrar också personuppgifter för att förhindra penningtvätt och fullgöra våra rättsliga förpliktelser i enlighet med penningtvättslagen, jf. art. 6. 1 c) GDPR:

 • för att uppfylla gällande lagkrav angående kundkännedom och att förebygga, upptäcka och utreda penningtvätt, finansiering av terrorism och bedrägeri, penningtvättslagen;
 • för att följa gällande lagkrav i bokföringslagstiftningen;
 • för att uppfylla rapporteringsskyldigheter till myndigheter (t.ex. Skattemyndigheten, Polismyndigheten och Kronofogden); och
 • för att följa annan lagstiftning som gäller för företag som har behörighet att fungera som betalningsinstitut och som tillhandahåller betaltjänster.

Om du har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller annan form av marknadsföringsmaterial använder vi också dina personuppgifter för att skicka den begärda typen av information och/eller kampanjer. Grunden för denna användning av personuppgifter är därför art. 6. 1 b) GDPR.

Har du gett oss personupplysningar i svar på kundundersökningar och förslag för att förbättra våra tjänster, lagrar vi dessa uppgifterna för att utveckla och förbättra våra tjänster. Grunden för behandlingen är då art. 6. 1 f) GDPR.

2.2 Låntagare och borgensmän

Vi behandlar personuppgifter i samband med låneansökningar som vi mottar från verksamheter, som beskrivits ovan, till följande ändamål:

 • för att tillhandahålla de låneförmedlingstjänster som låntagaren har bett om genom sin låneansökan;
 • administration av låneansökan och möjligt avtalsförhållande med låntagaren;
 • identitetskontroll;
 • kreditinformation om låntagaren* och dess ledning, ägare och firmatecknare;
 • kreditinformation gällande borgensmän;
 • utbetalning av lån;
 • tillhandahålla kundservice;
 • administrera transaktioner och transaktionshistorik; och
 • kontrollera låntagarens representants rätt att signera för låntagaren.

* Kreditinformation som gäller låntagaren innehåller personlig information om företagets firmatecknare och verkliga huvudmän.

Kameo behandlar därför personuppgifter med grund i det legitima intresse vi har i att ingå, effektuera och administrera kontraktsförhållande med låntagaren och för att utbetala lån, enligt art. 6. 1 f) GDPR.

Kameo behandlar även personuppgifter som beskrivits ovan för att uppfylla lagstadgade skyldigheter, enligt art. 6. 1 c) GDPR, härunder:

 • för att följa gällande lagkrav angående kundkännedom och för att förhindra, upptäcka och undersöka penningtvätt, finansiering av terrorism och bedrägeri, se penningtvättslagen;
 • för att uppfylla lagstadgade skyldigheter behandlar vi personlig information om företrädare för låntagare som vi samlade in vid behandlingen av låneansökan och all information som samlats in under låneavtalet. Detta sker för följande ändamål:
  • för att efterleva bokföringslagen;
  • för att uppfylla rapporteringsförpliktelser gentemot myndigheter (exempelvis Skattemyndigheten, Polismyndigheten och Kronofogden); och
  • för att följa annan lagstiftning som gäller för företag som har behörighet att fungera som betalningsinstitut och som tillhandahåller betaltjänster.

3. Vem har till dina personuppgifter?

För närvarande använder vi följande databehandlare:

 • software-leverantörer;
 • leverantörer av molntjänster;
 • distributörer och agenter; och
 • inkassobolag.

Kameo är lagskyldig att kontrollera om du som investerare/långivare, såväl som firmatecknare och – ägare, inte visas på sanktionslistor, bedrägeriregister eller listor över personer i politiskt utsatt ställning enligt penningtvättslagen. Kameo gör dessa kontroller vid bruk av tredjeparter. Den tredjepart som utför kontrollen för Kameo, kommer att få tillgång till personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra kontrollen, inkluderat namn och organisationsnummer.

Kameo gör låneavtalet som ingåtts mellan låntagaren och den enskilde investeraren/långivaren tillgänglig för den låntagaren och den gällande investeraren/långivaren via inloggning på kameo.se på investerarens/långivarens Kameo-konto. I detta låneavtal kommer låntagarens, eventuella borgensmän och investerarens/långivarens namn och adress framgå. Namn och adress på investerarna/långivarna kommer dessutom att framgå i det avtal som låntagaren mottar till signering vid utbetalning av lånet.

Kameo kommer också att dela personuppgifterna i de fall vi enligt lag är skyldiga att göra det.

Kameo lagrar huvudsakligen dina personuppgifter inom EU/EES. Om en av våra leverantörer behandlar dina personuppgifter utanför EU/EES, till exempel vår mjukvaruleverantör ZWEBB med kontor i Serbien, använder vi EU:s standardavtal för överföring till tredjeland för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning inom EU.

4. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Kameo har vidtagit ett antal tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda den personliga information som behandlas av oss från missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. Bland annat lagras din personliga information digitalt under lösenordsskydd och med begränsad åtkomst. I de fall personuppgifter behandlas för vår räkning av externa leverantörer har vi ingått avtal med leverantörerna för att säkerställa att din information hanteras korrekt och skyddas hela tiden.

5. Under hur lång tid lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar bara personuppgifter så länge dem behövs för de ändamål för vilka de samlades in. I många fall behandlar vi huvudsakligen dina uppgifter för att uppfylla lagstadgade krav. I dessa fall bestämmer lagstiftningen i fråga hur länge din information lagras.

I vissa fall kan du ha rätt att påverka hur länge dina personuppgifter lagras. Följande lagringsperioder gäller som utgångspunkt:

 • Telefonnummer, personnummer, adress, bankuppgifter, svar på våra KYC-frågor ("kundkännedom") och identitetsbevis som behandlas för att uppfylla gällande lagstadgade krav och för att förhindra, upptäcka och undersöka möjliga fall av penningtvätt, finansiering av terrorism och bedrägeri, ska lagras av oss i minst fem år, enligt penningtvättslagen.
 • Telefonnummer, personnummer, adress, bankuppgifter och transaktionshistorik som lagras för att följa bokföringslagen ska lagras av oss i upp till tio år.
 • Telefonnummer, personnummer, adress, bankuppgifter och transaktionshistorik som behandlas som en del av uppfyllandet av våra avtalsvillkor lagras i upp till tio år efter uppsägning av medlemskap, med hänsyn till att vi ska kunna försvara och verkställa alla lagliga krav som eventuellt gäller i enlighet med ett avtalsförhållande mellan dig och Kameo. Information om medlemskap utan investeringskonto raderas inom tre månader efter den uttryckliga begäran om att säga upp medlemskapet.
 • Om du har tackat ja till att ta emot marknadsföringsmaterial eller annan information relaterad till Kameos verksamhet, kommer vi att använda din e-postadress för detta ändamål, tills du informerar oss om att du inte längre vill ta emot sådan information. Du kan avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev när du är inloggad på din profil på Kameos webbplats, eller genom att klicka på länken ”unsubscribe i Kameos nyhetsbrev”.

6. Hur kan du göra bruk av dina rättigheter?

a. Medlemmar som har godkänt Kameos villkor och etablerat användarprofil

Enligt gällande lagar om dataskydd har du rätt att få tillgång till personuppgifterna som Kameo har lagrat om dig. Är du medlem som har godkänt Kameos villkor och har etablerat användarprofil på Kameos webplats, kan du ladda ner informationen som är kopplad till din användare. Under vissa omständigheter har du också rätt att överföra dessa data till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om dina uppgifter är oriktiga eller ofullständiga har du också rätt att få informationen korrigerad, med de begränsningar som följer av lagen.

Så fram till att Kameo inte har plikt att lagra dina personuppgifter som beskrivits ovan i punkt 5, har du rätt att begära att dina uppgifter ska raderas eller begränsas.

b. Prenumeranter av nyhetsbrev utan medlemskap

Enligt gällande lager om dataskydd har du rätt att få tillgång till personuppgifterna som Kameo har lagrat om dig. När du inte är registrerad medlem, kan du få tillgång till personuppgifterna genom att kontakta oss på helpdesk@kameo.se.

Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att motta nyhetsbrev genom att kontakta oss via e-mail eller klicka på länken ”unsubscribe” i Kameos nyhetsbrev. När du har avslutat din prenumeration, och du inte är medlem, har vi inte längre grund för att behandla dina personuppgifter. Vi raderar då uppgifterna inom tre månader. Du kan också, samtidigt som du avslutar din prenumeration, be oss om att radera dina personuppgifter omedelbart.