Vår telefonväxel är stängd från kl15 den 22a december tills kl09 den 2a januari. Vid frågor är ni välkommen att kontakta oss på helpdesk@kameo.se. Önskar er en God Jul och Gott Nytt År!

Vår telefonsupport är stängd under dagen idag på grund av begränsad bemanning, men öppnar återigen imorgon. För frågor är du välkommen att kontakta helpdesk@kameo.se.

Whistleblowing

Kameo har etablerat en visselblåsarkanal genom tredje parten Nordic Whistle, i samarbete med advokatbyrån Harvest Advokatbyrå AB. Genom denna kanal kan vem som helst rapportera allvarliga oegentligheter på Kameo, helt säkert och anonymt.

  • Dela:

Tips som levereras via kanalen tas emot av Harvest Advokatbyrå genom Nordic Whistle.

Alla tips som kommer in via visselblåsarkanalen hanteras omgående och du får besked senast inom 3 månader om hur tipset hanterats. När du skickar in en anmälan kan du göra det anonymt, och Harvest Advokatbyrå (eller Kameo) kommer då inte se vem som skickat meddelandet.


Vad kan rapporteras via visselblåsarkanalen?

Visselblåsarkanalen ersätter inte möjligheten att meddela närmaste chef, hans eller hennes chef eller styrelsen, Kameos chefsjurist eller Kameos compliance ansvarig, om oegentligheter i Kameos verksamhet.

Vid allvarliga oegentligheter som ligger i allmänhetens intresse att behandlas är visselblåsarkanalen ett lämpligt sätt att rapportera. Det kan till exempel gälla misstänkt bedrägeri, korruption eller annan ekonomisk brottslighet, brott mot arbetsmiljölagen, trakasserier eller brott mot penningtvättsregelverket. Försök att dölja sådana förhållanden kan också vara en allvarlig oegentlighet.

Mindre förseelser eller mer allmänt missnöje med de tjänster Kameo tillhandahåller vill vi naturligtvis också ta emot. Vi ber dig då ändå att använda vår allmänna kundtjänst eller, om nödvändigt, lämna in ett klagomål. Du kan läsa mer om detta här.


Hur rapporterar jag via visselblåsarkanalen?

Visselblåsarkanalen används genom att använda den här länken. Du kommer till en sida där du kan beskriva missförhållandet du vill anmäla.

Skriv så mycket och så fullständigt som möjligt. Du kan bifoga dokumentation om du har sådan. Du avslutar och skickar meddelandet genom att trycka på "Skicka in".

OBS! När du skickar in anmälan får du en kod som du uppmanas att skriva ner. Det är MYCKET VIKTIGT att du skriver ner den koden, eftersom det är det enda sättet du kommer åt ditt meddelande och kan läsa svar från personen som tar emot meddelandet. Koden är din personliga kod och kan inte återskapas. Om du förlorar den kan du rapportera samma situation igen för att (åter)skapa en informationskanal med den person som behandlar rapporten. Du kan använda koden senare när du loggar in i systemet via https://nordicwhistle.whistleportal.eu:


Whistleblowing

Frågor om användningen av visselblåsarkanalen kan ställas till Nordic Whistles kundtjänst på +46 844 687 424.


Hur hanteras anmälan?

Anmälan behandlas i första hand av advokater på Harvest Advokatbyrå.  Harvest gör en opartiskhetsbedömning av vem som kan hantera anmälan hos Kameo, och vidarebefordrar sedan anmälan till den person som Kameo utsett till mottagare. Harvest kommer aldrig att vidarebefordra meddelandet till någon som inte bedöms lämplig att motta meddelandet, baserat på innehållet i anmälan.

Den som gjort anmälan får en bekräftelse på att anmälan kommit in senast 7 dagar efter att anmälan lämnats in. Anmälan registreras sedan i Kameos system. Kameo behandlar därefter anmälan internt i enlighet med interna skriftliga rutiner; eventuellt i samråd med externa parter, beroende på innehållet i anmälan. Kameo kommer särskilt överväga vem som ska vara involverad i behandlingen, trovärdigheten i påståendena, hur dessa ska hanteras och hur dokument ska skyddas mot obehörig åtkomst. Anmälaren har rätt till återkoppling på hur rapporten hanterats senast 3 månader efter att rapporten lämnades in. Styrelsen informeras alltid vid mottagandet av en anmälan.


Vilket skydd har visselblåsaren?

Den person som rapporterat händelsen får under inga omständigheter utsättas för några negativa konsekvenser eller ofördelaktig behandling till följd av anmälan. Visselblåsaren har alltid rätt att behålla sin anonymitet.


Hur hanteras personuppgifter?

Kameo är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som vi får via visselblåsarkanalen.

Syftet med behandlingen av sådana personuppgifter är att kunna tillhandahålla en anonym visselblåsarkanal i enlighet med vad som krävs enligt regelverket, ta emot rapporter om allvarliga oegentligheter, utreda anmälningar och kunna återkomma till visselblåsaren med frågor och återkoppling. Den rättsliga grunden för behandlingen är berättigat intresse och rättslig förpliktelse, jfr GDPR artikel 6 nummer 1 c och f.

Personuppgifter som inte är relevanta för mottagandet och behandlingen av anmälan ska inte samlas in och ska raderas av Kameo så snart som möjligt.

All information relaterad till en anmälan lagras under särskilda säkerhetsåtgärder hos Kameo. Om anmälan gäller förhållanden som involverar särskilda personuppgifter (t.ex. brott) skickas dokumenten till en advokat för extern lagring.

Du kan också läsa om Kameos behandling av personuppgifter här.