Vår telefonväxel är stängd från kl15 den 22a december tills kl09 den 2a januari. Vid frågor är ni välkommen att kontakta oss på helpdesk@kameo.se. Önskar er en God Jul och Gott Nytt År!

Vår telefonsupport är stängd under dagen idag på grund av begränsad bemanning, men öppnar återigen imorgon. För frågor är du välkommen att kontakta helpdesk@kameo.se.

Kundtjänst & Klagomål

Kundtjänst

Har du frågor om Kameo eller om de lån vi förmedlar? Upplever du problem eller fel i tjänsten eller har du synpunkter och förslag på hur vi kan bli bättre? Då vill vi gärna höra från dig!
Kontakta oss på helpdesk@kameo.se eller ring 010-483 58 80. Vi hjälper dig gärna!

  • Dela:

Klagomål

Om du vill klaga på tjänsterna som Kameo tillhandahåller kan du kontakta vår klagomålsansvariga, Linn Hoel Ringvoll, linn@kameo.no. Markera gärna meddelandet som ”Klagomål”

Du kan skicka klagomålet som ett vanlig e-postmeddelande eller genom att skicka oss det ifyllda formuläret här. 

Kameo har upprättat en särskild rutin för hantering av klagomål. Klagomålet ska behandlas i Kameo utan någon kostnad för kunden och kunden ska få en bekräftelse att vi har mottagit klagomålet senast 3 verksamhetsdagar efter mottagandet. Som kund har du rätt att få en utsedd kontaktperson för behandlingen av klagomålet, samt en indikation på när du kan förvänta dig ett svar på när klagomålet kommer vara färdigbehandlat. 

När vi får ett klagomål värderar klagomålsansvariga om klagomålet behöver kompletteras med ytterligare information eller dokumentation. Det värderas även om Kameo ska använda extern rådgivning, huruvida Kameo tagit emot andra klagomål om samma omständighet och hur dessa i förekommande fall lösts, och om klagomålet ska leda till förändrade rutiner eller praxis, utbildning för anställda eller andra konsekvenser för någon anställd på Kameo.  För det fall Kameo beslutar att ditt klagomål inte är välgrundat ska du få ett skriftligt och motiverat svar. Kameo dokumenterar klagomål i sitt system och rapporterar klagomål till myndigheterna enligt lag.

Skulle du uppleva att ditt klagomål inte har behandlas eller att klagomålet misslyckats kan du som konsument skicka ditt klagomål till Allmänna reklamationsnämnden  (ARN, nämnd för alternativ tvistlösning), Box 174, 101 23 Stockholm European Consumer Centres (ECC). Observera att ARN endast behandlar klagomål från konsumenter. Klagomålet ska avse Kameos låneförmedling eller de tjänster Kameo tillhandahåller som betalningsinstitut. Se mer om hur du klagar till ARN och vad du kan klaga på här: www.arn.se

Om du inte är konsument och anser att ditt klagomål till oss inte får framgång kan du vända dig till allmän domstol för prövning.

Här kan du läsa våra klagomålsrutiner: