Avgifter

Avgifter för långivare och låntagare

Här kan du läsa om aktuella avgifter som är viktiga att känna till som långivare och låntagare. 

  • Dela:

Långivarens avgifter

För dig som investerar från ett vanligt Kameo-konto i svenska kronor finns inga avgifter. Det betyder inga transaktionsavgifter, årsavgifter uttagsavgifter eller andra avgifter. Den ränta du ser på lånen är den ränta du får, med månatlig utbetalning till Kameo-kontot.

Räntekompensation som kan under vissa omständigheter utgå från 2019-01-01

För dig som investerar från ett vanligt Kameo-konto i svenska kronor finns inga avgifter, med det undantag som anges nedan. Det betyder inga transaktionsavgifter, årsavgifter, uttagsavgifter eller andra avgifter. Den ränta du ser på lånen är den ränta du får, med månatlig utbetalning till Kameo-kontot. Den enda avgift som kan utgå är räntekompensation för de räntekostnader som debiteras Kameo, av den bank som Kameo samarbetar med, avseende de medel som Långivaren innehar på Kameo-kontot. Avgiften utgår för närvarande till -0,2%. Avgiften utgår dock endast om du som långivare dels placerat mer än 2,5 miljoner kr på ditt Kameo-konto, dels inte lånat ut minst 10% av det placerade beloppet under den senaste månaden. Om båda dessa omständigheter föreligger kommer Kameo att debitera ditt konto med räntekostnaden.

Investerare utanför Norge med norskt konto

DNB Norge tar i dag en avgift för att hantera inbetalningar från utlandet. Avgifterna är följande:

Belopp upp till 4999 NOK (eller motsvarande i utländsk valuta) - 50 NOK
Belopp över 5000 NOK (eller motsvarande i utländsk valuta) - 100 NOK
EU/SEPA-betalning*20 NOK

*Gäller inbetalningar med IBAN och BIC från EU/EES-länder med standard kostnadskod, dvs. att mottagaren endast betalar kostnaderna i Norge. Det omfattar alla belopp i euro och belopp upp till 500.000 SEK För belopp över 500.000 SEK är priset 100 kr.

För alla bud på upp till 4999 NOK kommer du att behöva föra över 50 NOK i tillägg. Om du ska föra över mer än 5000 NOK, är du tvungen att lägga till 100 NOK. Konsekvensen av att inte överföra avgiften kommer bli att det dras från din överföring istället. Du kommer alltså att förlora motsvarande belopp och därmed inte ha tillräckligt för alla låneandelar som du har budat för.

Uttag till annan valuta

Vid uttag från ett Kameo-konto med utländsk valuta, t ex norska kronor, till ditt registrerade utbetalningskonto (som är i svenska kronor) sker valutaväxling i samband med uttaget. För sådana uttag gäller följande:

  • Om uttagsbegäran skickas till Kameo före 11:00 på en bankdag kommer den i normalfallet bokföras på ditt utbetalningskonto på nästföljande bankdag. Uppdrag som läggs in på en helg registreras nästföljande bankdag och utförs påföljande bankdag.
  • Preliminär växlingskurs för uttaget kan du se genom att använda Valutakonverteraren hos vår bank, DNB. Exempel) Vid uttag av norska kronor med utbetalning till ett svenskt konto skall du alltså sälja NOK, få betalt i SEK och använda kursangivelsen för Överföring.
  • Vänligen notera att den definitiva växlingskursen inte fastställs förrän i det moment DNB utför växlingen och verklig kurs kan därför avvika något från den preliminära kursen.
  • Vid uttag till bank i annan valuta tar Kameo ingen avgift. Betalningen görs som en vanlig utrikesöverföring och följer prissättningarna satta av avsändarbanken (DNB) och din bank.
Överföring mellan Kameo-konton som har olika valuta

Det går också att överföra (växla) belopp direkt mellan två Kameo-konton. Då anger du i överföringsfunktionen hur stort belopp du antingen vill ha insatt på mottagarkontot eller uttaget från avsändarkontot. Det belopp du anger är styrande. Överföringsfunktionen räknar automatiskt ut hur stort belopp som kommer att dras från avsändarkontot, alternativt sättas in på mottagarkontot, inklusive växlingsavgift och beräknat på den preliminära växlingskursen (se ovan). Kameo utför växlingsuppdraget manuellt och när DNB utför växlingen fastställs den verkliga växlingskursen. När överföringen blivit utförd och bokförd av DNB ser du det uttagna beloppet i din transaktionslista för avsändarkontot. Samtidigt hittar du insättningen i transaktionslistan för mottagarkontot. Handläggningstiden för överföringsuppdrag är samma som för uttag till annan valuta.

För överföring (växling) mellan två olika Kameo-konton tar Kameo inte ut någon växlingsavgift. 

Kostnader och avgifter

Kameos kostnader och avgifter belastar bara låntagare, för långivare är Kameo kostnads- och avgiftsfritt. Som låntagare betalar du en avgift till Kameo för varje lån som genomförs. I tillägg riskerar låntagare att belastas med avgifter vid eventuella avvikelser från avtalade villkor. Nedan finns en översikt av vilka avgifter som gäller per dags dato:

Förmedlingsavgift:  Enligt överenskommelse
Hantering av säkerheter: 6 000 SEK
Trancheavgift: 7 500 SEK
Försenad räntebetalning: 2 500 SEK
Ändringar i avtalad säkerhet som inte blir kommunicerad till Kameo: 10 000 SEK
Förtida delåterbetalning av lån (gäller ej annuitetslån): 10 000 SEK
Betalningssvårigheter i samband med återbetalning: 25 000 SEK

Om ränteinbetalningar eller återbetalning inte finns tillgängligt på Kameos klientmedelskonto på förfallodagen (i enlighet med lånets betalplan) kommer en dröjsmålsränta löpa på det förfallna beloppet fram till att betalning sker, om 2 procentenheter över ordinarie årsränta, enligt Räntelagen (SFS 1975:635).

Vill du veta mer?

Om du har fler frågor om avgifter kan du vända dig till helpdesk@kameo.se eller ringa 010-483 58 80. Vi hjälper dig!