Attans! Tyvärr upplever vi för närvarande problem med att upprätta nya investeringskonton. Vi arbetar för fullt för att lösa detta. Under tiden kan du registrera dig med hjälp av bara din e-post och få tillgång till all information på vår investeringsplattform, för att läsa på om våra investeringsmöjligheter. Du är välkommen att höra av dig till helpdesk@kameo.se om du har några frågor.

Avgifter

Avgifter för långivare och låntagare

Här kan du läsa om aktuella avgifter som är viktiga att känna till som långivare och låntagare. 

  • Dela:

Långivarens avgifter

Under 2023 kommer en avgift att införas på nya investeringar via Kameos plattform. Alla investerare kommer att få mer information om detta i god tid innan avgiften träder i kraft. Det kommer dessutom tydligt framgå på lånens enskilda sidor om investeringen omfattas av avgiften. Avgiften kommer att vara skattemässigt avdragsgill och påverkar inte befintliga investeringar.


Avgift för investerare utanför Norge med norskt konto

DNB Norge tar i dag en avgift för att hantera inbetalningar från utlandet. Avgifterna är följande:

Belopp upp till 4999 NOK (eller motsvarande i utländsk valuta) - 50 NOK
Belopp över 5000 NOK (eller motsvarande i utländsk valuta) - 100 NOK
EU/SEPA-betalning*20 NOK

*Gäller inbetalningar med IBAN och BIC från EU/EES-länder med standard kostnadskod, dvs. att mottagaren endast betalar kostnaderna i Norge. Det omfattar alla belopp i euro och belopp upp till 500.000 SEK För belopp över 500.000 SEK är priset 100 kr.

För alla bud på upp till 4999 NOK kommer du att behöva föra över 50 NOK i tillägg. Om du ska föra över mer än 5000 NOK, är du tvungen att lägga till 100 NOK. Konsekvensen av att inte överföra avgiften kommer bli att det dras från din överföring istället. Du kommer alltså att förlora motsvarande belopp och därmed inte ha tillräckligt för alla låneandelar som du har budat för.


Valutaväxling

  • Kameo tar i dagsläget inte ut någon växlingsavgift när du växlar mellan dina Kameo-konton.
  • Vid uttag till bank i annan valuta tar Kameo inte heller någon avgift. Betalningen görs som en vanlig utrikesöverföring och följer prissättningarna satta av avsändarbanken (DNB) och din bank.

Räntekompensation som kan under vissa omständigheter utgå från 2019-01-01

Avgiften utgår för närvarande till -0,2%. Avgiften utgår dock endast om du som långivare dels placerat mer än 2,5 miljoner kr på ditt Kameo-konto, dels inte lånat ut minst 10% av det placerade beloppet under den senaste månaden. Om båda dessa omständigheter föreligger kommer Kameo att debitera ditt konto med räntekostnaden.


Låntagares avgifter

Som låntagare betalar du en avgift till Kameo för varje lån som genomförs. I tillägg riskerar låntagare att belastas med avgifter vid eventuella avvikelser från avtalade villkor. Nedan finns en översikt av vilka avgifter som gäller per dags dato:

Förmedlingsavgift:  Enligt överenskommelse
Hantering av säkerheter: 6 000 SEK
Trancheavgift: 7 500 SEK
Försenad räntebetalning: 2 500 SEK
Ändringar i avtalad säkerhet som inte blir kommunicerad till Kameo: 10 000 SEK
Förtida delåterbetalning av lån (gäller ej annuitetslån): 10 000 SEK
Betalningssvårigheter i samband med återbetalning: 25 000 SEK

Om ränteinbetalningar eller återbetalning inte finns tillgängligt på Kameos klientmedelskonto på förfallodagen (i enlighet med lånets betalplan) kommer en dröjsmålsränta löpa på det förfallna beloppet fram till att betalning sker, om 2 procentenheter över ordinarie årsränta, enligt Räntelagen (SFS 1975:635).

Vill du veta mer?

Om du har fler frågor om avgifter kan du vända dig till helpdesk@kameo.se eller ringa 010-483 58 80. Vi hjälper dig!