Avgifter

Avgifter för långivare och låntagare

Här kan du läsa om aktuella avgifter som är viktiga att känna till som långivare och låntagare. 

  • Dela:

Långivarens avgifter

För dig som investerar från ett vanligt Kameo-konto i svenska kronor finns inga avgifter. Det betyder inga transaktionsavgifter, årsavgifter uttagsavgifter eller andra avgifter. Den ränta du ser på lånen är den ränta du får, med månatlig utbetalning till Kameo-kontot.

Räntekompensation som kan under vissa omständigheter utgå från 2019-01-01

För dig som investerar från ett vanligt Kameo-konto i svenska kronor finns inga avgifter, med det undantag som anges nedan. Det betyder inga transaktionsavgifter, årsavgifter, uttagsavgifter eller andra avgifter. Den ränta du ser på lånen är den ränta du får, med månatlig utbetalning till Kameo-kontot. Den enda avgift som kan utgå är räntekompensation för de räntekostnader som debiteras Kameo, av den bank som Kameo samarbetar med, avseende de medel som Långivaren innehar på Kameo-kontot. Avgiften utgår för närvarande till -0,2%. Avgiften utgår dock endast om du som långivare dels placerat mer än 2,5 miljoner kr på ditt Kameo-konto, dels inte lånat ut minst 10% av det placerade beloppet under den senaste månaden. Om båda dessa omständigheter föreligger kommer Kameo att debitera ditt konto med räntekostnaden.

Uttag till annan valuta

Vid uttag från ett Kameo-konto med utländsk valuta, t ex norska kronor, till ditt registrerade utbetalningskonto (som är i svenska kronor) sker valutaväxling i samband med uttaget. För sådana uttag gäller följande:

  • Om uttagsbegäran skickas till Kameo före 11:00 på en bankdag kommer den i normalfallet bokföras på ditt utbetalningskonto på nästföljande bankdag. Uppdrag som läggs in på en helg registreras nästföljande bankdag och utförs påföljande bankdag.
  • Preliminär växlingskurs för uttaget kan du se genom att använda Valutakonverteraren hos vår bank, DNB. Exempel) Vid uttag av norska kronor med utbetalning till ett svenskt konto skall du alltså sälja NOK, få betalt i SEK och använda kursangivelsen för Överföring.
  • Vänligen notera att den definitiva växlingskursen inte fastställs förrän i det moment DNB utför växlingen och verklig kurs kan därför avvika något från den preliminära kursen.
  • Vid uttag till bank i annan valuta tar Kameo ingen avgift. Betalningen görs som en vanlig utrikesöverföring och följer prissättningarna satta av avsändarbanken (DNB) och din bank.
Överföring mellan Kameo-konton som har olika valuta

Det går också att överföra (växla) belopp direkt mellan två Kameo-konton. Då anger du i överföringsfunktionen hur stort belopp du antingen vill ha insatt på mottagarkontot eller uttaget från avsändarkontot. Det belopp du anger är styrande. Överföringsfunktionen räknar automatiskt ut hur stort belopp som kommer att dras från avsändarkontot, alternativt sättas in på mottagarkontot, inklusive växlingsavgift och beräknat på den preliminära växlingskursen (se ovan). Kameo utför växlingsuppdraget manuellt och när DNB utför växlingen fastställs den verkliga växlingskursen. När överföringen blivit utförd och bokförd av DNB ser du det uttagna beloppet i din transaktionslista för avsändarkontot. Samtidigt hittar du insättningen i transaktionslistan för mottagarkontot. Handläggningstiden för överföringsuppdrag är samma som för uttag till annan valuta.

För överföring (växling) mellan två olika Kameo-konton tar Kameo ut en växlingsavgift på 50 kr. Växlingsavgiften dras alltid i den valuta och från det konto som inte är styrande.
Observera att denna avgift för närvarande är 0 kr.

Låntagarens avgifter

Förmedlingsavgift
För dig som lånar pengar genom Kameo tar vi en avgift på 2–4% av lånebeloppet (moms tillkommer) + 10 000 SEK i fast avgift för att vi utför bl.a. kreditbedömning, marknadsföring och administration av betalningar. Du betalar endast när låneauktionen är avslutad och avgiften är godkänd av dig på förhand. Avgifter dras av lånebeloppet som utbetalas.

Kameo bjuder på den fasta avgiften

Kameo bjuder låntagaren på den fasta avgiften om 10 000 SEK när de begärda kompletterande uppgifterna inkommer inom 5 bankdagar. Det är Kameo som avgör vilka uppgifter som är nödvändiga för låneansökan och om uppgifterna som inlämnats är fullgoda.

I samband med låneansökan erhåller låntagaren en lista på underlag. Nedan följer några exempel på uppgifter som ständigt är aktuella.

  • Registreringsbevis
  • Ägarstrukturen, organisationsstruktur (vem äger mer än 25% - verkliga huvudmän)
  • Balansräkning
  • Budget
  • Årsredovisningar

Dröjsmålsräntor

Om du missar att göra en räntebetalning eller amortering i tid, debiterar vi dröjsmålsräntor enligt den svenska räntelagen (1975:635). Dessutom kan du behöva betala för inkasso-relaterade kostnader.

Vill du veta mer?

Om du har fler frågor om avgifter kan du vända dig till helpdesk@kameo.se eller ringa 010-483 58 80. Vi hjälper dig!