På grund av sjukdom är vår telefonsupport ej tillgänglig från 15.30 idag. Du är alltid välkommen att skicka ett mail till oss på helpdesk@kameo.se

Avgifter

Avgifter för långivare och låntagare

Här kan du läsa om aktuella avgifter som är viktiga att känna till som långivare och låntagare. 

  • Dela:

Långivarens avgifter

Under 2023 kommer en avgift att införas på nya investeringar via Kameos plattform. Alla investerare kommer att få mer information om detta i god tid innan avgiften träder i kraft. Det kommer dessutom tydligt framgå på lånens enskilda sidor om investeringen omfattas av avgiften. Vår avsikt är att införa en avgift som vi bedömer är skattemässigt avdragsgill, även om det givetvis är Skatteverket som gör den slutliga bedömningen. Avgiften kommer inte påverka befintliga investeringar.


Avgift för investerare utanför Norge med norskt konto

DNB Norge tar i dag en avgift för att hantera inbetalningar från utlandet. Avgifterna är följande:

Belopp upp till 4999 NOK (eller motsvarande i utländsk valuta) - 50 NOK
Belopp över 5000 NOK (eller motsvarande i utländsk valuta) - 100 NOK
EU/SEPA-betalning*20 NOK

*Gäller inbetalningar med IBAN och BIC från EU/EES-länder med standard kostnadskod, dvs. att mottagaren endast betalar kostnaderna i Norge. Det omfattar alla belopp i euro och belopp upp till 500.000 SEK För belopp över 500.000 SEK är priset 100 kr.

För alla bud på upp till 4999 NOK kommer du att behöva föra över 50 NOK i tillägg. Om du ska föra över mer än 5000 NOK, är du tvungen att lägga till 100 NOK. Konsekvensen av att inte överföra avgiften kommer bli att det dras från din överföring istället. Du kommer alltså att förlora motsvarande belopp och därmed inte ha tillräckligt för alla låneandelar som du har budat för.


Valutaväxling

  • Kameo tar i dagsläget inte ut någon växlingsavgift när du växlar mellan dina Kameo-konton.
  • Vid uttag till bank i annan valuta tar Kameo inte heller någon avgift. Betalningen görs som en vanlig utrikesöverföring och följer prissättningarna satta av avsändarbanken (DNB) och din bank.

Ränta på klientmedelskonto 

Klientmedelskontot hos Kameo är avsett som ett transaktionskonto när du investerar i lån via plattformen. Det innebär att kontot används för att hantera de transaktioner som är kopplade till dina investeringar, såsom insättningar, utbetalningar och återbetalningar av lån. Du erhåller ingen ränta för det kapital som inte har placerats i lån på Kameos plattform. Vid negativa räntor betalar du inte heller någon räntekompensation.
Detta gäller på grund av compliance- och administrativa skäl. 


Låntagares avgifter

Som låntagare betalar du en avgift till Kameo för varje lån som genomförs. I tillägg riskerar låntagare att belastas med avgifter vid eventuella avvikelser från avtalade villkor. Nedan finns en översikt av vilka avgifter som gäller per dags dato:

Förmedlingsavgift:  Enligt överenskommelse
Hantering av säkerheter: 6 000 SEK
Trancheavgift: 7 500 SEK
Försenad räntebetalning: 2 500 SEK
Ändringar i avtalad säkerhet som inte blir kommunicerad till Kameo: 10 000 SEK
Förtida delåterbetalning av lån (gäller ej annuitetslån): 10 000 SEK
Betalningssvårigheter i samband med återbetalning: 25 000 SEK

Om ränteinbetalningar eller återbetalning inte finns tillgängligt på Kameos klientmedelskonto på förfallodagen (i enlighet med lånets betalplan) kommer en dröjsmålsränta löpa på det förfallna beloppet fram till att betalning sker, om 2 procentenheter över ordinarie årsränta, enligt Räntelagen (SFS 1975:635).

Vill du veta mer?

Om du har fler frågor om avgifter kan du vända dig till helpdesk@kameo.se eller ringa 010-483 58 80. Vi hjälper dig!