På grund av sjukdom är vår telefonsupport ej tillgänglig från 15.30 idag. Du är alltid välkommen att skicka ett mail till oss på helpdesk@kameo.se

Tillstånd som betalningsinstitut

Kameo har tillstånd som betalningsinstitut från det danska Finanstilsynet. Genom lokala registreringar i Norge och Sverige kan Kameo erbjuda låneförmedling och anknutna betaltjänster i hela Skandinavien.

Kameo Svensk Filial, med organisationsnumret 516410-0454, är en del av Kameo ApS. Bolaget är registrerat hos den svenska Finansinspektionen och har tillstånd att erbjuda betaltjänster i Sverige.

Hur hanterar Kameo mina pengar?

Hantering av pengar

När du sätter in pengar på ditt Kameo-konto, placeras dessa på ett skyddat konto hos DNB Bank ASA i Norge. Detta innebär att dina pengar är separerade från Kameos egna medel och skyddade även om Kameo skulle gå i konkurs. Varje kund har ett unikt kontonummer kopplat till sitt skyddade konto.
 
När låntagare gör en återbetalning, fördelar Kameos system automatiskt rätt mängd ränta till varje investerare. Detta sker automatiskt för alla investerare.
 
Tänk på att pengar du överför till Kameo för att investera i lån inte är garanterade eller skyddade. Kameo kan inte garantera att låntagare kommer att kunna betala tillbaka lån, eller att säkerheter har ett faktiskt värde som kan säkerställa återbetalning.

Långivaragent

För alla investerare i Sverige och Danmark agerar Kameo långivaragent vid eventuella betalningssvårigheter hos låntagare, vilket innebär att vi hanterar processen mot låntagaren.

För norska låneavtal är dock rollen som långivaragent hos Intrum Capital, som sköter eventuella betalningssvårigheter och tar en procentuell andel av det indrivna kapitalet.
 
Läs mer om särskilda villkor för investering i Norge.

Hantering av persondata

Säkerhet

När du investerar via Kameo delar du vissa personuppgifter med oss. Vi skyddar och behandlar dessa uppgifter varsamt, i enlighet med GDPR och vår integritetspolicy. Låntagare kan få reda på vem som investerar i deras lån, men din identitet delas inte med andra investerare, utom vid lagkrav.
 
Om Kameo skulle gå i konkurs, tar en utsedd aktör över och hanterar alla återbetalningar.
 
Som finansföretag följer Kameo strikta IT-säkerhetsregler och utför regelbundna riskbedömningar, upprätthåller säkerhetsplaner och rapporterar till tillsynsmyndigheter.

Säker hantering av ditt Kameo-konto

När du investerar via Kameo, finns viss information om dig och dina ekonomiska förhållanden på ditt Kameo-konto. Du kommer åt informationen genom att logga in med lösenord och autentiseringsverktyg, eller BankID.

Om du misstänker att någon obehörig har fått tillgång till ditt lösenord, BankID eller autentiseringsverktyg, kontakta oss direkt. Det gör du via e-post helpdesk@kameo.se (märk mailet DATAMISSBRUK) eller genom att ringa vår kundtjänst på 010-483 58 80. Vi kommer då att spärra ditt konto tills vi har kontrollerat situationen, för att skydda dina uppgifter och tillgångar.

Motverka penningtvätt och terrorfinansiering

returns

För att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism samlar Kameo in och uppdaterar kundinformation regelbundet. Det innebär att vi kommer att be om viss information vid kontoöppning och under din tid som kund. Misstänkta transaktioner rapporteras alltid till Finanspolisen. Läs mer om varför Kameo ställer frågor till dig här.