Bästa investerare! Den 1 juni kommer Kameos hemsida att vara otillgänglig under en kort tid på grund av planerat underhåll. Hemsidan kommer att vara nere från kl. 10.00 och förväntas vara åter i drift ca. 2 timmar senare. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter detta kan medföra och tackar er för ert tålamod och förståelse.

Kameo har uppdaterat de allmänna villkoren för långivare. Du hittar allmänna villkor genom att klicka på "Användarvillkor" i footern.

Tillstånd som betalningsinstitut

Kameo har tillstånd som betalningsinstitut från det danska Finanstilsynet. Genom lokala registreringar i Norge och Sverige kan Kameo erbjuda låneförmedling och anknutna betaltjänster i hela Skandinavien.

Kameo Svensk Filial, med organisationsnumret 516410-0454, är en del av Kameo ApS. Bolaget är registrerat hos den svenska Finansinspektionen och har tillstånd att erbjuda betaltjänster i Sverige.

Hur hanterar Kameo mina pengar?

Hantering av pengar

När du sätter in pengar på ditt Kameo-konto deponeras dina pengar på ett klientmedelskonto i den norska banken DNB Bank ASA, och hålls därmed avskilt från Kameos egna konton. Dessa klientmedelskonton knyts sedan till varje kunds unika Kameo-kontonummer. Det innebär exempelvis att dina pengar inte påverkas om Kameo skulle komma på obestånd eller gå i konkurs. 

 
När en återbetalning från en låntagare görs, beräknar och fördelar Kameos system korrekt ränteandel till respektive långivare. Överföringen av räntan görs automatiskt till alla investerare.
Medel som du överför till Kameo för investering i lån omfattas inte av någon garanti- eller säkerhetsordning. Kameo garanterar heller inte att låntagarna kan återbetala de utlånade medlena, eller att pantsäkerheter eller dylikt har ett faktiskt värde som möjliggör återbetalning

Långivaragent

Kameo är långivaragent för alla långivare i Sverige och Danmark. Om en låntagare skulle få betalningssvårigheter kommer Kameo att hantera hela processen mot låntagande bolag, på vägnar av alla som investerat i det relevanta lånet.

Till skillnad från i Danmark och Sverige är Kameo inte längre långivaragent för långivare i norska låneavtal – denna roll ligger istället hos Intrum Capital. Intrum hanterar eventuella betalningssvårigheter på vägnar av långivare i norska lån. I gengäld tar Intrum en viss procentandel av det kapital som drivs in.

Läs mer om särskilda villkor för investering i Norge.

Hantering av persondata

Säkerhet

När du investerar via Kameo, lämnar du ut en del personuppgifter, såsom namn, kontonummer samt vilka lån du investerar i. Vi hanterar alla personuppgifter med stor försiktighet och strikt sekretess, och all information hålls skyddad från tredje part enligt kraven i GDPR. Personuppgifter som Kameo ansvarar för behandlas i enlighet med Kameos integritetspolicy, som du kan läsa mer om här. 

Låntagare har rätt till att få veta vem som investerar i lånen. Inga andra investerare kommer att få reda på din identitet, om det inte skulle krävas vid en eventuell tvångsprocess.

Om Kameo skulle gå i konkurs kommer all information överlämnas till en utnämnd aktör som på Kameos vägnar kommer att administrera alla återbetalningar.

Som finansföretag är Kameo skyldig att efterleva regelverk om IT- och IKT-säkerhet, och vi gör regelbundet riskbedömningar, upprätthåller kontinuitetsplaner och rapporterar till tillsynsmyndigheter i enlighet med dessa regelverk.

Rapportera om någon obehörig fått åtkomst till dina inloggnings- och autentiseringsuppgifter

När du investerar genom Kameo, kommer en del upplysningar om dig, dina ekonomiska förhållanden och dina bankkontonummer vara tillgängliga på ditt Kameo-konto. För att få tillgång till dessa upplysningar behöver du logga in på kameo.se genom att använda ett lösenord och ett autentiseringsverktyg, eller med BankID. Autentiseringsverktyget kan vara Google Authenticator, Microsoft Authenticator och liknande tredjepartstjänster. När du är inloggad kan du också göra investeringar med medel som är tillgänligt på ditt Kameo-konto och uttag från Kameo-kontot till det anknutna bankkontot.

För det fall du har en misstanke om att någon obehörig fåttåtkomst till ditt lösenord till ditt Kameo-konto är det viktigt att du informerar oss om det omedelbart så att vi kan kontrollera att det inte skett någon obehörig aktivitet på ditt Kameo-konto. 

Detsamma gäller om du förlorat ditt BankID eller misstänker att någon obehörig fått tillgång till detta. Detta gäller även om du misstänker att någon obehörig har fått tillgång till andra autentiseringsverktyg som kan användas för att logga in på ditt Kameo-konto.

Du informerar oss via e-post helpdesk@kameo.se eller genom att ringa vår kundtjänst på 010-483 58 80. Vid e-post, märk mailet DATAMISSBRUK i ämnesraden. Vid mottagande av sådan underrättelse kommer vi att spärra ditt konto till dess att vi får den aktuella åtkomsten verifierad. På detta sätt kan vi skydda din data och dina tillgångar.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

returns

Enligt FN tvättas årligen ca 2-5% av globala BNP. Alla finansinstitut, inklusive Kameo, övervakar transaktioner och samlar in kundinformation för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi ber dig därför om en del information när du skapar ett konto hos Kameo, och vi kommer även be dig bekräfta eller uppdatera din information med jämna mellanrum så länge du är kund hos oss. Vi rapporterar alltid misstänkta transaktioner och omständigheter till Ekobrottsmyndigheten, i enlighet med regelverket. Läs mer om varför Kameo ställer frågor till dig här.