Vår telefonsupport är dessvärre inte tillgänglig idag. Vid frågor kontakta vår helpdesk via mail på helpdesk@kameo.se

Tillstånd som betalningsinstitut

Kameo har tillstånd som betalningsinstitut från det danska Finanstilsynet. Genom lokala registreringar i Norge och Sverige kan Kameo erbjuda låneförmedling i hela Skandinavien.

Kameo Svensk Filial, med organisationsnumret 516410-0454, är en del av Kameo ApS. Bolaget är registrerat hos den svenska Finansinspektionen och har tillstånd att erbjuda betaltjänster i Sverige.

Hur hanterar Kameo mina pengar?

Hantering av pengar

När du sätter in pengar på ditt Kameo-konto deponeras dina pengar på ett klientmedelskonto i den norska banken DNB Bank ASA, och hålls därmed avskilt från Kameos egna konton. Dessa klientmedelskonton knyts sedan till varje kunds unika Kameo-kontonummer. Det innebär exempelvis att dina pengar inte påverkas om Kameo skulle komma på obestånd eller gå i konkurs. 

 
När en återbetalning från en låntagare görs, beräknar och fördelar Kameos system korrekt ränteandel till respektive långivare. Överföringen av räntan görs automatiskt till alla investerare.

Långivaragent

Kameo är långivaragent för alla långivare i Sverige och Danmark. Om en låntagare skulle få betalningssvårigheter kommer Kameo att hantera hela processen mot låntagande bolag, på vägnar av alla som investerat i det relevanta lånet.

Till skillnad från i Danmark och Sverige är Kameo inte längre långivaragent för långivare i norska låneavtal – denna roll ligger istället hos Intrum Capital. Intrum hanterar eventuella betalningssvårigheter på vägnar av långivare i norska lån. I gengäld tar Intrum en viss procentandel av det kapital som drivs in.

Läs mer om särskilda villkor för investering i Norge.

Hantering av persondata

Säkerhet

När du investerar via Kameo, lämnar du ut en del personuppgifter, såsom namn, kontonummer samt vilka lån du investerar i. Vi hanterar alla personuppgifter med stor försiktighet och strikt sekretess, och all information hålls skyddad från tredje part enligt kraven i GDPR. Personuppgifter som Kameo ansvarar för behandlas i enlighet med Kameos integritetspolicy, som du kan läsa mer om här. 

Låntagare har rätt till att få veta vem som investerar i lånen. Inga andra investerare kommer att få reda på din identitet, om det inte skulle krävas vid en eventuell tvångsprocess.

Om Kameo skulle gå i konkurs kommer all information överlämnas till en utnämnd aktör som på Kameos vägnar kommer att administrera alla återbetalningar.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

returns

Enligt FN tvättas årligen ca 2-5% av globala BNP. Alla finansinstitut, inklusive Kameo, övervakar transaktioner och samlar in kundinformation för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi ber dig därför om en del information när du skapar ett konto hos Kameo. Vi rapporterar alltid misstänkta transaktioner till Ekobrottsmyndigheten, i enlighet med regelverket. Läs mer om varför Kameo ställer frågor till dig här.