Vår telefonväxel är stängd från kl15 den 22a december tills kl09 den 2a januari. Vid frågor är ni välkommen att kontakta oss på helpdesk@kameo.se. Önskar er en God Jul och Gott Nytt År!

Vår telefonsupport är stängd under dagen idag på grund av begränsad bemanning, men öppnar återigen imorgon. För frågor är du välkommen att kontakta helpdesk@kameo.se.

Lånen kunde inte laddas
Detta kan bero på en dålig internetuppkoppling

Statistik

Här ser du statistik över Kameos låneportfölj. Genom att använda scrollfunktionen kan du enkelt se årlig statistik, som sträcker sig tillbaka till 2016.  Total 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Förmedlad volym på plattformen (SEK) 4 774 437 802 1 155 822 647 1 356 680 029 1 152 720 954 578 856 615 282 347 184 126 932 245 113 309 628 7 768 500
Antal lån (#) 1 033 220 259 203 139 95 56 53 8
Antal projekt (#) 359 97 119 101 70 50 34 29 7
Återbetald lånevolym (SEK) 3 424 744 402 1 291 823 725 977 860 410 579 773 751 299 987 905 166 464 022 89 186 276 18 898 313 750 000
Totalt betald ränta (SEK) 368 887 889 127 478 570 110 596 211 66 753 528 34 469 478 13 511 452 11 701 750 4 341 914 34 985
Genomsnittlig volymviktad årsränta enligt låneavtal (%) 9,2% 10,4% 8,5% 8,4% 9,1% 9,5% 10,2% 9,4% 9,5%
Totalt förfallna lån (SEK) 49 210 917 5 000 000 7 835 462 9 415 350 5 468 400 12 000 000 2 491 705 5 000 000 2 000 000
varav totalt avslutade förfallna lån (SEK) 24 000 000 0 500 000 1 000 000 3 500 000 12 000 000 0 5 000 000 2 000 000
varav faktiskt återvunnet belopp från förfallna och avslutade lån (SEK) 24 000 000 0 500 000 1 000 000 3 500 000 12 000 000 0 5 000 000 2 000 000
Bekräftad Kreditförlust från förfallna avslutade lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekräftad Kreditförlust från förfallna avslutade lån (%) 0,0%                
                   
Förfallna men ännu ej avslutade lån (SEK) 25 210 917 5 000 000 7 335 462 8 415 350 1 968 400 0 2 491 705 0 0
                   
Fallissemang för lån förmedlade genom Kameos plattform                  
Antal lån i perioden (#) 1 033 220 259 203 139 95 56 53 8
Totalt antal lån i fallissemang i perioden (#) 18 1 4 5 2 3 1 1 1
Fallissemangskvot - andelen lån i fallissemang av totalt förmedlade enskilda lån (%) 1,7 % 0,5 % 1,5 % 2,5 % 1,4 % 3,2 % 1,8 % 1,9 % 12,5 %
                   
Förmedlade lån utanför plattformen (SEK) 246 360 000 246 360 000              
                   
Totalt förmedlad volym genom Kameo på och utanför plattformen (SEK) 5 020 797 802 7 768 500 113 309 628 126 932 245 282 347 184 578 856 615 1 152 720 954 1 356 680 029 1 402 182 647*Upp till och med datum för senast hämtad statistik

*Upp till och med datum för senast hämtad statistik

**Volymviktad

Statistiken uppdaterades senast: 2024-01-01


Subnav link fixer