Vår telefonväxel är stängd från kl15 den 22a december tills kl09 den 2a januari. Vid frågor är ni välkommen att kontakta oss på helpdesk@kameo.se. Önskar er en God Jul och Gott Nytt År!

Vår telefonsupport är stängd under dagen idag på grund av begränsad bemanning, men öppnar återigen imorgon. För frågor är du välkommen att kontakta helpdesk@kameo.se.

Lånen kunde inte laddas
Detta kan bero på en dålig internetuppkoppling

Statistik

Här ser du statistik över Kameos låneportfölj. Genom att använda scrollfunktionen kan du enkelt se årlig statistik, som sträcker sig tillbaka till 2016.  Total 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Förmedlad volym på plattformen (SEK) 5 234 108 690 513 535 300 1 101 958 235 1 356 680 029 1 152 720 954 578 856 615 282 347 184 126 932 245 113 309 628 7 768 500
Antal lån (#) 1 137 103 221 259 203 139 95 56 53 8
Antal projekt (#) 553 47 96 119 101 70 50 34 29 7
Återbetald lånevolym (SEK) 3 958 834 502 534 090 100 1 291 823 725 977 860 410 579 773 751 299 987 905 166 464 022 89 186 276 18 898 313 750 000
Totalt betald ränta (SEK) 427 382 708 58 076 434 127 896 956 110 596 211 66 753 528 34 469 478 13 511 452 11 701 750 4 341 914 34 985
Genomsnittlig volymviktad årsränta enligt låneavtal (%) 9,4% 11,4% 10,4% 8,5% 8,4% 9,1% 9,5% 10,2% 9,4% 9,5%
Totalt förfallna lån (SEK) 117 735 099 0 30 759 500 7 835 462 9 415 350 5 468 400 12 000 000 2 491 705 5 000 000 2 000 000
varav totalt avslutade förfallna lån (SEK) 64 784 683 0 0 500 000 1 000 000 3 500 000 12 000 000 0 5 000 000 2 000 000
varav faktiskt återvunnet belopp från förfallna och avslutade lån (SEK) 64 784 683 0 0 500 000 1 000 000 3 500 000 12 000 000 0 5 000 000 2 000 000
Bekräftad Kreditförlust från förfallna avslutade lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekräftad Kreditförlust från förfallna avslutade lån (%) 0,0%                  
                     
Förfallna men ännu ej avslutade lån (SEK) 52 950 417 0 30 759 500 7 335 462 8 415 350 1 968 400 0 2 491 705 0 0
                     
Fallissemang för lån förmedlade genom Kameos plattform                    
Antal lån i perioden (#) 1 137 103 221 259 203 139 95 56 53 8
Totalt antal lån i fallissemang i perioden (#) 36 0 5 4 5 2 3 1 1 1
Fallissemangskvot - andelen lån i fallissemang av totalt förmedlade enskilda lån (%) 3,2 % 0 2,3 % 1,5 % 2,5 % 1,4 % 3,2 % 1,8 % 1,9 % 12,5 %
                     
Förmedlade lån utanför plattformen (SEK) 287 060 000 38 200 000 248 860 000              
Totalt belopp förmedlat genom Kameo på och utanför plattformen (SEK) 5 618 363 690 600 180 301 1 350 818 235 1 356 680 029 1 152 720 954 578 856 615 282 347 184 126 932 245 113 309 628 7 768 500 

*Upp till och med datum för senast hämtad statistik

**Volymviktad


Fallissemang per riskkvot - lån förmedlade på Kameos plattform Total 2024* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
A                    
Totalt antal förmedlade enskilda lån (#) 83 0 14 14 17 10 15 5 8 0
Antal förfallna lån (#) 0   0 0 0 0 0 0 0 0
Fallissemangskvot 0,0%   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
B                    
Totalt antal förmedlade enskilda lån (#) 697 82 145 164 130 88 53 24 7 4
Antal förfallna lån (#) 18 0 5 2 7 1 3 0 0 0
Fallissemangskvot 2,6% 0,0% 3,4% 1,2% 5,4% 1,1% 5,7% 0,0% 0,0% 0,0%
C                    
Totalt antal förmedlade enskilda lån (#) 307 21 54 68 52 33 20 24 32 3
Antal förfallna lån (#) 14 0 0 7 4 0 0 1 1 1
Fallissemangskvot 4,6% 0,0% 0,0% 10,3% 7,7% 0,0% 0,0% 4,2% 3,1% 33,3%
D                    
Totalt antal förmedlade enskilda lån (#) 45 0 8 13 4 6 4 3 6 1
Antal förfallna lån (#) 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Fallissemangskvot 6,7% 0,0% 0,0% 23,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
E                    
Totalt antal förmedlade enskilda lån (#) 5 0 0 0 0 2 3 0 0 0
Antal förfallna lån (#) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Fallissemangskvot 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Statistiken uppdaterades senast: 2024-06-10Definitioner

Term
Beskrivning
Utlånad volym: Den lånevolym som Kameo har förmedlat till Investerare
Projekt: Ett projekt följer från det lånebehov som en låntagare har. Detta kan tillexempel vara att uppföra en eller flera byggnader. Hos Kameo är det vanligt att lånebehovet för att slutföra ett projekt delas upp i ett eller flera lån.
Lån:  Ett lån som har förmedlats av Kameo.
Fallissemang: Ett lån klassas att vara i fallissemang om låntagaren befinner sig i dröjsmål sedan över 90 dagar med någon väsentlig kreditförpliktelse som är kopplad till lånet i fråga eller om Kameo bedömer det vara osannolikt att låntagaren kan fullgöra sina förpliktelser mot lånet. Att ett lån är i fallissemang innebär inte att lånet kommer att resultera i en kreditförlust. Fram till och med år 2023 har 8 av 18 lån som har någon gång klassats att vara i fallissemang blivit avslutade och investerarna i dessa lån har fått 100% av sitt investerade kapital återbetalt vilket har resulterat i 0% i konstaterade kreditförluster för dessa lån. Ett låg registreras att vara i fallissemang för det år när året upptogs, men ett fallissemang uppstår oftas senare under lånets löptid.
Volymviktad årsränta: Den volymsviktade årsräntan av de lån och dess lånevolym som publicerats på Kameos plattform
Förfallet och avslutat lån: Lån i fallissemang där en frivillig eller tvingad återvinningsprocess har inletts och avslutats.
Förfallet och ej avslutade lån:  Lån i fallissemang där en frivillig eller tvingad återvinningsprocess har inletts men ej avslutats. Detta kan medföra en förlust och därigenom en kreditförlust när indrivelsen är bekräftad.


Subnav link fixer