Investeringar för alla - en ny och bättre finansmarknad

Idén om lånebaserad crowdfunding kommer ursprungligen från Storbritannien och kan ses som den finansiella grenen av delningsekonomin. 

Vi tycker att alla borde ha möjlighet att investera till bra avkastning i fastighetsprojekt och företag och har därför bestämt oss för att skapa en tjänst som gör det möjligt.

Kameo är en plattform för lånebaserad crowdfunding där personer och institutioner kan investera i företagslån till entreprenörer som i sin tur kan genomföra ett fastighetsprojekt eller utveckla sitt företag med hjälp av finansieringen från Kameo.

Kameo grundades i 2014, fick tillstånd som betalningsinstitut från det danska Finanstilsynet i 2016 och opererar i Sverige och Norge genom filialer. Kameo Svensk Filial är en del av Kameo ApS. Kameo ApS har tillstånd i Danmark som betalningsinstitut, samt tillstånd från det danska Finanstilsynet att genom filial tillhandahålla betaltjänster i Sverige. Kameo ägs av anställda, styrelsen och ängelinvesterare. Vi har kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn.

Vi är onlinebaserade och använder teknik för att effektivisera våra processer. Vi hoppas därför att kunna minska avstånden mellan låntagare och långivare, och därigenom hjälpa investerare att få bättre avkastning samtidigt som fler fastighetsutvecklare och företagare får tillgång till finansiering. Enkelt, rättvist och smidigt - till räntor som passar alla. 

Sebastian Martens Harung, Kameo

"Vi står i dörren till den nya finansmarknaden, och den är öppen för dig"

Sebastian Martens Harung, VD och co-founder, Kameo

Team

Styrelsen

Advisory board

Vårt namn och logotyp

Kameo logga

Vi tror inte banken eller andra mellanhänder bör spela huvudrollen i finansmarknaden. Därför är vårt namn Kameo. 

Kameo är en nordisk version av det engelska begreppet Cameo role som betyder att man har en bakgrundsroll. Tanken är alltså att Kameo ska ha en bakgrundsroll och lämna huvudrollen till investerare, fastighetsutvecklare och företagare. 

Logotypen är baserad på en gammal nordisk symbol som kallas triquetra och som består av tre sammankopplade delar vilket är tänkt att representera investerare, fastighetsutvecklare och företagare.  

Våra värderingar

Vi tar ansvar

Vi tar ansvar för att våra investerare och låntagare för bästa möjliga upplevelse när de använder våra tjänster. Detta uppnår vi genom att fastställa rättvisa villkor för låntagare utifrån en grundlig analys, och att säkra våra investerare så gott som möjligt genom fokus på bästa möjliga säkerhet i varje lån. Alla anställda på Kameo tar ansvar för att utföra sina uppgifter i enlighet med Finansinspektionens krav och de förväntningar våra kunder har.

 

Vi är öppna

Öppenhet är särskilt viktig för oss på Kameo. Vi vill uppnå tillit hos våra investerare och låntagare genom en öppen och översiktlig process, från första investering till varje fullfört lån. Detta uppnår vi genom bra informationsflöde både internt inom vår organisation och speciellt ut till våra kunder. Vi tror att öppenhet och transparens ökar tilliten för Kameo och bidrar till ett bättre samarbete mellan alla parter, och kommer därför att fokusera på detta i vårt arbete.


Vi är ödmjuka

Vi är agent för våra investerares pengar och det är ett ansvar vi inte tar lätt på. Vi ska vara mycket ödmjuka gentemot våra kunder som har gett oss tillit genom att låna eller investera via oss. Detta gör vi genom att ta alla förfrågingar, stora som små, på allvar. Vi visar ödmjukhet genom en hövlig, personlig och tillmötesgående kundservice, och jobbar alltid för bra lösningar för våra kunder och samarbetspartners.Vi är inkluderande

Hela vår affärsidé bygger på tanken att vi önskar att inkludera fler människor i finansmarknaden, och genom det öppna upp för fler möjligheter för våra låntagare. Vi är inkluderande och tillmötesgående gentemot alla våra kunder och samarbetspartners, och sätter också fokus på en inkluderande arbetsmiljö för våra medarbetare.

Samarbetspartners

  • BankID
  • UC
  • Bisnode
  • Nordea
  • Trapets
  • FCG logo
  • Nordic Trustee
  • ZWEBB