Kameo har uppdaterat de allmänna villkoren. Du hittar allmänna villkor genom att klicka på "Användarvillkor" längst ner på sidan till höger.

Skydd för investerare

Från den 10 november 2023 träder ett nytt regelverk i kraft som reglerar alla plattformar för gräsrotsfinansiering i Europa. Detta nya regelverk har införts för att stärka skyddet för investerare. Som investerare kommer du märka att plattformen uppdateras med nya funktioner och justeringar. Dessa uppdateringar är avsedda att assistera dig i att undvika alltför riskfyllda investeringar. Här kan du läsa mer om det nya investerarskyddet och vad det innebär för dig.


Fastighet_kameo

Vad innebär investerarskyddet?

Det nya investerarskyddet innefattar bland annat riskvarningar, kategorisering av investerare, beloppsbegränsningar samt en betänketid vid investeringar. Läs mer om innebörden av de olika delarna här.

Investeringsrisk

Investeringsrisk

Lär dig mer om de risker som är förknippade med att investera genom Kameo, hur vi hanterar dessa risker, och vad du kan göra själv för att minska dina investeringsrisker.

FAQ - investerarskydd

Frågor & Svar

Ett nytt regelverk och förbättrat investerarskydd kan väcka många frågor. Här finner du svaren på de mest återkommande frågorna.

Namnlös design (2)

Hur regleras Kameo?

Läs mer om hur Kameo är reglerat, och vilken roll Kameo tar när du investerar.

Namnlös design (1)

Intressekonflikter

Läs mer om vilka intressekonflikter som kan uppkomma inom ramen för Kameos verksamhet och hur vi hanterar dem.