Vår telefonväxel är stängd från kl15 den 22a december tills kl09 den 2a januari. Vid frågor är ni välkommen att kontakta oss på helpdesk@kameo.se. Önskar er en God Jul och Gott Nytt År!

Vår telefonsupport är stängd under dagen idag på grund av begränsad bemanning, men öppnar återigen imorgon. För frågor är du välkommen att kontakta helpdesk@kameo.se.

Vad innebär investerarskyddet?

Fastighet_kameo

Det nya investerarskyddet innefattar bland annat riskvarningar, kategorisering av investerare, beloppsbegränsningar samt en betänketid vid investeringar. Läs mer om innebörden av de olika delarna här.

  • Dela:

Erfarna och mindre erfarna investerare 

Beroende på din kunskap och erfarenhet av investeringar i allmänhet, och crowdfunding i synnerhet, kan Kameo klassificera dig som antingen en mindre erfaren eller en erfaren investerare. 

För mindre erfarna investerare tillämpas investerarskydd. Målet med detta skydd är att förhindra att du investerar oproportionerligt stora belopp på Kameos plattform utan att fullt ut förstå de risker som investeringen medför. 

När du registrerar dig som investerare på Kameos plattform betraktas du initialt som en mindre erfaren investerare, tills du eventuellt ansöker och kan visa att du uppfyller de nödvändiga kraven för att betraktas som en erfaren investerare, vilket skulle innebära att investerarskyddet tas bort för din del. Du kan ansöka om att klassificeras som en erfaren investerare genom att fylla i ett formulär som finns tillgängligt på din profil. 


Olika delar av investerarskyddet

Investerarskyddet består främst av följande delar:

Beloppsbegränsning i varje enskilt projekt: 

Den första delen av investerarskyddet innebär en begränsning av dina investeringar. Som mindre erfaren investerare får du inte investera mer än ett belopp som motsvarar 1000 euro i varje enskilt projekt. Denna begränsning har syftet att säkerställa att du inte utsätter dig för en oproportionerligt stor risk utan att ha en fullständig förståelse för de risker som investeringen innebär. 

Om du kan visa att du har en god förståelse för riskerna med investeringen, kommer beloppsbegränsningen att tas bort. Därefter kan du fortfarande möta riskvarningar, men om du accepterar dessa risker – och har bevisat att du förstår dem – har du möjlighet att investera större belopp. Du kan visa din förståelse för riskerna genom att genomgå ett kunskapstest som är tillgängligt på din profil när du är inloggad på kameo.se. Om du inte klarar testet har du möjlighet att informera dig om de risker som investeringar via Kameo innebär på vår webbplats, och du kan när som helst göra om testet.
 
Det är också möjligt att höja beloppsbegränsningen från 1000 euro om du har en ekonomi som ger dig tillräcklig sparutrymme och gör dig rustad att klara eventuella förluster som investeringarna kan leda till. Du kan räkna ut det nödvändiga nyckeltalet genom att använda de kalkylatorer eller verktyg som finns tillgängliga för detta ändamål på din profil. Vi har försökt göra det så enkelt som möjligt för dig att göra beräkningen, men formatet följer en specifik struktur dikterad av EU – det är utformat för att säkerställa att de nödvändiga elementen inkluderas, men kan därför upplevas som ganska omfattande. Det är inte obligatoriskt att göra beräkningen, men om du gör den kommer du att få bättre översikt över din investeringskapacitet och din förmåga att hantera eventuella förluster.
 
Notera att beloppsbegränsningen tillämpas per individuellt projekt, vilket innebär att en investering i en tranche av ett lån måste inkluderas i beräkningen om du önskar investera i framtida trancher av samma lån. Att klara av kunskapstestet betyder inte nödvändigtvis att du kategoriseras som en erfaren investerare som kan välja bort investerarskyddet. Om du däremot klarar kunskapstestet har du möjlighet att investera valfritt belopp i varje projekt, samtidigt som du behåller alla andra aspekter av investerarskyddet. 

Riskvarningar och -fokus: 

När du gör en investering, även efter att ha klarat kunskapstestet, kommer du att möta varningar. Dessa varningar syftar till att göra dig medveten om de risker som är förknippade med investeringen. Varningarna du ser vid investeringstillfället är allmänna och understryker att Kameo inte garanterar din investering och att du riskerar att förlora det investerade beloppet. Om du har godkänts i kunskapstestet kommer varningar att visas ifall din investering i ett enskilt projekt överstiger 1000 euro. Om du även har beräknat ditt sparutrymme, kommer varningar enbart att visas ifall din investering överstiger 5% av ditt beräknade sparutrymme, förutsatt att ditt sparutrymme överstiger 1000 euro. 
 
Formatet för både varningar och investeringsfaktablad är i stor utsträckning bestämda av EU-myndigheterna. Genom att hålla ett enhetligt format över alla plattformar inom EU, är syftet att underlätta för dig som investerare. Detta standardiserade tillvägagångssätt bör göra det lättare att jämföra olika projekt och investeringsmöjligheter, vilket ger en klarare översikt och bättre underlag för investeringsbeslut. 

Betänketid vid investering:  

Som investerare på Kameos plattform, oavsett om du är erfaren eller mindre erfaren, har du möjlighet att återkalla eller ändra dina bud under en pågående låneauktion. Efter att låneauktionen har avslutats, och om betalningen för budet har genomförts, upphör möjligheten att dra tillbaka eller ändra ditt bud. För investerare som kategoriseras som mindre erfarna finns dock en ytterligare flexibilitet: trots att låneauktionen har stängts och budet har betalats, finns det en möjlighet att dra tillbaka budet inom fyra kalenderdagar efter att det initialt lades.
 
Fristen börjar räknas från det ögonblick du först uttrycker ditt investeringsintresse för lånet. Detta kan vara antingen när du gör en reservation i lånet (vilket endast är möjligt vid registrering som investerare), eller när du lägger ditt första bud i den aktuella låneauktionen. Fristens längd påverkas inte av budets storlek eller om budet har betalats eller avbrutits. Den är fast och räknas från tidpunkten för ditt initiala uttryck för investeringsintresse.
 
Den fyra dagars betänketid som ges innebär att Kameo inte kommer att överföra de investerade pengarna till låntagaren förrän denna period har löpt ut. Detta är för att ge investerarna tillräckligt med tid att överväga deras beslut och, om nödvändigt, dra tillbaka sina bud. Därför kommer utbetalningen till låntagaren i de flesta fall att ske på den fjärde kalenderdagen efter att låneauktionen har avslutats.


Klagomål, intressekonflikter och brott mot avtal:

Utöver beloppsbegränsningen, riskvarningarna och betänketiden har både erfarna och mindre erfarna investerare rätt att lämna in klagomål angående Kameos tjänster eller låntagarens beteende. De kan också rapportera genom Kameos oberoende visselblåsarkanal, få information om hur Kameo hanterar intressekonflikter och få information om avtalsbrott på ett sätt som överensstämmer med EU:s regelverk.


Frågor?  

Har du frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss genom att mejla helpdesk@kameo.se.