Vår telefonväxel är stängd från kl15 den 22a december tills kl09 den 2a januari. Vid frågor är ni välkommen att kontakta oss på helpdesk@kameo.se. Önskar er en God Jul och Gott Nytt År!

Vår telefonsupport är stängd under dagen idag på grund av begränsad bemanning, men öppnar återigen imorgon. För frågor är du välkommen att kontakta helpdesk@kameo.se.

Investera i fastighetslån med hög förväntad ränta

Investeringar i säkerställda fastighetslån som ger en passiv intäkt varje månad. Lån med säkerhet och en snittlöptid på 12 månader. Öppna ett konto och börja investera idag!

Ett attraktivt komplement till börsen – 5-15% i förväntad årsränta*

  • Investeringar som ger en passiv inkomst – hos Kameo får du utbetald ränta varje månad
  • Flera investeringsmöjligheter – välj de lån som passar din specifika riskprofil
  • Investera från 500 kr – alla ska ha möjlighet att investera i säkerställda lån

*Precis som med alla investeringar är varje investering förknippad med en risk, och du kan förlora hela
eller delar av det investerade kapitalet.

Investera med hög avkastning via Kameo

Vi erbjuder en unik möjlighet att investera med hög avkastning genom att finansiera fastighetsprojekt. Genom Kameos plattform kan du som investerare bidra till finansieringen av olika typer av fastighetsprojekt, från bostadsrätter till kommersiella fastigheter, och därmed få en attraktiv avkastning på ditt investerade kapital.

För investerare är detta en chans att diversifiera sin portfölj och investera med hög avkastning i spännande fastighetsprojekt med stor potential. Med tusentals långivare som är redo att investera, är Kameo den perfekta investeringsplattformen för att koppla samman ambitiösa fastighetsutvecklare med investerare som söker efter attraktiva investeringsmöjligheter.
  

Så kommer du igång

create_account

Öppna konto

Fyll i lite uppgifter om dig själv och signera med BankID. Nu är du redo att börja investera i fastighetsprojekt!

Öppna ett konto

Hantering av pengar

Hitta projekt

Hitta projekt som matchar din riskprofil och önskad ränta. Välj mellan fastighetsprojekt från hela Skandinavien.

invest

Investera

Välj själv hur mycket du vill investera i olika projekt. Du kan investera från 500 kr.

returns

Följ dina investeringar

Logga in på ditt konto och se hur dina investeringar växer i takt med räntan du får varje månad.

Aktuella lån

Lånen kunde inte laddas
Detta kan bero på en dålig internetuppkoppling

Risker
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.
Läs mer om investerarskydd och investeringsrisker här

Missa inte nästa investeringsmöjlighet

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du ett mail varje gång vi lägger ut ett nytt lån!

Statistik

Här får du tillgång till statistik över Kameos låneportfölj. Genom att använda scrollfunktionen kan du enkelt se årlig statistik, som sträcker sig tillbaka till 2016.  Total 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Förmedlad volym på plattformen (SEK) 5 234 108 690 513 535 300 1 101 958 235 1 356 680 029 1 152 720 954 578 856 615 282 347 184 126 932 245 113 309 628 7 768 500
Antal lån (#) 1 137 103 221 259 203 139 95 56 53 8
Antal projekt (#) 553 47 96 119 101 70 50 34 29 7
Återbetald lånevolym (SEK) 3 958 834 502 534 090 100 1 291 823 725 977 860 410 579 773 751 299 987 905 166 464 022 89 186 276 18 898 313 750 000
Totalt betald ränta (SEK) 427 382 708 58 076 434 127 896 956 110 596 211 66 753 528 34 469 478 13 511 452 11 701 750 4 341 914 34 985
Genomsnittlig volymviktad årsränta enligt låneavtal (%) 9,4% 11,4% 10,4% 8,5% 8,4% 9,1% 9,5% 10,2% 9,4% 9,5%
Totalt förfallna lån (SEK) 117 735 099 0 30 759 500 7 835 462 9 415 350 5 468 400 12 000 000 2 491 705 5 000 000 2 000 000
varav totalt avslutade förfallna lån (SEK) 64 784 683 0 0 500 000 1 000 000 3 500 000 12 000 000 0 5 000 000 2 000 000
varav faktiskt återvunnet belopp från förfallna och avslutade lån (SEK) 64 784 683 0 0 500 000 1 000 000 3 500 000 12 000 000 0 5 000 000 2 000 000
Bekräftad Kreditförlust från förfallna avslutade lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekräftad Kreditförlust från förfallna avslutade lån (%) 0,0%                  
                     
Förfallna men ännu ej avslutade lån (SEK) 52 950 417 0 30 759 500 7 335 462 8 415 350 1 968 400 0 2 491 705 0 0
                     
Fallissemang för lån förmedlade genom Kameos plattform                    
Antal lån i perioden (#) 1 137 103 221 259 203 139 95 56 53 8
Totalt antal lån i fallissemang i perioden (#) 36 0 5 4 5 2 3 1 1 1
Fallissemangskvot - andelen lån i fallissemang av totalt förmedlade enskilda lån (%) 3,2 % 0 2,3 % 1,5 % 2,5 % 1,4 % 3,2 % 1,8 % 1,9 % 12,5 %
                     
Förmedlade lån utanför plattformen (SEK) 287 060 000 38 200 000 248 860 000              
Totalt belopp förmedlat genom Kameo på och utanför plattformen (SEK) 5 618 363 690 600 180 301 1 350 818 235 1 356 680 029 1 152 720 954 578 856 615 282 347 184 126 932 245 113 309 628 7 768 500 

*Upp till och med datum för senast hämtad statistik

**Volymviktad


Fallissemang per riskkvot - lån förmedlade på Kameos plattform Total 2024* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
A                    
Totalt antal förmedlade enskilda lån (#) 83 0 14 14 17 10 15 5 8 0
Antal förfallna lån (#) 0   0 0 0 0 0 0 0 0
Fallissemangskvot 0,0%   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
B                    
Totalt antal förmedlade enskilda lån (#) 697 82 145 164 130 88 53 24 7 4
Antal förfallna lån (#) 18 0 5 2 7 1 3 0 0 0
Fallissemangskvot 2,6% 0,0% 3,4% 1,2% 5,4% 1,1% 5,7% 0,0% 0,0% 0,0%
C                    
Totalt antal förmedlade enskilda lån (#) 307 21 54 68 52 33 20 24 32 3
Antal förfallna lån (#) 14 0 0 7 4 0 0 1 1 1
Fallissemangskvot 4,6% 0,0% 0,0% 10,3% 7,7% 0,0% 0,0% 4,2% 3,1% 33,3%
D                    
Totalt antal förmedlade enskilda lån (#) 45 0 8 13 4 6 4 3 6 1
Antal förfallna lån (#) 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Fallissemangskvot 6,7% 0,0% 0,0% 23,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
E                    
Totalt antal förmedlade enskilda lån (#) 5 0 0 0 0 2 3 0 0 0
Antal förfallna lån (#) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Fallissemangskvot 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Statistiken uppdaterades senast: 2024-06-10Definitioner

Term
Beskrivning
Utlånad volym: Den lånevolym som Kameo har förmedlat till Investerare
Projekt: Ett projekt följer från det lånebehov som en låntagare har. Detta kan tillexempel vara att uppföra en eller flera byggnader. Hos Kameo är det vanligt att lånebehovet för att slutföra ett projekt delas upp i ett eller flera lån.
Lån:  Ett lån som har förmedlats av Kameo.
Fallissemang: Ett lån klassas att vara i fallissemang om låntagaren befinner sig i dröjsmål sedan över 90 dagar med någon väsentlig kreditförpliktelse som är kopplad till lånet i fråga eller om Kameo bedömer det vara osannolikt att låntagaren kan fullgöra sina förpliktelser mot lånet. Att ett lån är i fallissemang innebär inte att lånet kommer att resultera i en kreditförlust. Fram till och med år 2023 har 8 av 18 lån som har någon gång klassats att vara i fallissemang blivit avslutade och investerarna i dessa lån har fått 100% av sitt investerade kapital återbetalt vilket har resulterat i 0% i konstaterade kreditförluster för dessa lån. Ett låg registreras att vara i fallissemang för det år när året upptogs, men ett fallissemang uppstår oftas senare under lånets löptid.
Volymviktad årsränta: Den volymsviktade årsräntan av de lån och dess lånevolym som publicerats på Kameos plattform
Förfallet och avslutat lån: Lån i fallissemang där en frivillig eller tvingad återvinningsprocess har inletts och avslutats.
Förfallet och ej avslutade lån:  Lån i fallissemang där en frivillig eller tvingad återvinningsprocess har inletts men ej avslutats. Detta kan medföra en förlust och därigenom en kreditförlust när indrivelsen är bekräftad.


Nyfiken och vill veta mer?

Säkerhet

Säker användning

Kameo har tillstånd från Finansinspektionen, och i linje med våra krav ser vi till att vår webbplats och tjänster är säkra för dig att använda. Läs mer om säker användning.

Om crowdfunding konceptet

Om konceptet

Kameo möjliggör finansiering till fastighetsutvecklare, och investeringsmöjligheter till investerare. Läs mer om Kameos investeringsplattform här.

Risk och kreditbedömning

Risk & kreditbedömning

Som vid alla typer av investeringar förekommer risk. Läs mer om förväntad avkastning, hur vi arbetar för att minska risken, och vad du kan göra åt det.