Vår telefonväxel är stängd från kl15 den 22a december tills kl09 den 2a januari. Vid frågor är ni välkommen att kontakta oss på helpdesk@kameo.se. Önskar er en God Jul och Gott Nytt År!

Vår telefonsupport är stängd under dagen idag på grund av begränsad bemanning, men öppnar återigen imorgon. För frågor är du välkommen att kontakta helpdesk@kameo.se.

Hur regleras Kameo?

Namnlös design (2)

Läs mer om hur Kameo är reglerat, och vilken roll Kameo tar när du investerar.

  • Dela:

Vad gör Kameo?

Kameo erbjuder en tjänst för att förmedla lån. Denna tjänst, som är tillgänglig för allmänheten via kameo.se, klassificeras som gräsrotsfinansiering och följer de bestämmelser som finns i EU-förordning 2020/1503. Tack vare Kameo Investment Platform AB, som har erhållit tillstånd från svenska Finansinspektionen, kan Kameo tillhandahålla dessa tjänster i både Sverige och Danmark.
 
När du investerar genom Kameo, ser Kameo till att dina investeringar når de rätta låntagarna. Kameo ansvarar även för att ta emot återbetalningar och räntebetalningar från lånen, och utbetalar dessa till alla investerare i det specifika lånet. Denna betalningshantering följer den svenska lagen om betaltjänster (2010:751) och dess tillämpliga föreskrifter. Kameo Investment Platform AB har tillstånd från svenska Finansinspektionen för att erbjuda dessa betaltjänster.
 
Kameo stödjer investerare genom att följa upp låntagare efter att de har fått sina lån, och sköter indrivningen av förfallna betalningar. För att säkerställa lånen på plattformen med pant och borgen, tar Kameo rollen som långivarombud och som säkerhetsagent. Om ett lån försenas, överges inte investerarna. I sådana fall tar Kameo, som långivarombud, hand om ärendet.
 
Tjänsten finns tillgänglig på Kameos hemsida, www.kameo.se. Kameo tillhandahåller inte ekonomisk rådgivning eller andra typer av råd gällande de investeringar och lån som finns på plattformen. Varje investerare bär eget ansvar för hur de använder tjänsten och för sitt beslut att låna ut pengar genom Kameo. Alla investeringar innebär en risk, och Kameo kan inte garantera att investerare får tillbaka det investerade beloppet.

 

Kontakta tillsynsmyndigheten:

Finansinspektionen kan kontaktas på finansinspektionen@fi.se och telefon +46 08-408 980 00. Finansinspektionen har också en tipskanal och en visselblåsning-kanal tillgänglig på sin hemsida:
 
Tips: https://www.fi.se/sv/konsumentskydd/tipsa-fi/
 
Visselblåsning: https://www.fi.se/sv/om-fi/kontakta-oss/visselblasare/