Vår telefonväxel är stängd från kl15 den 22a december tills kl09 den 2a januari. Vid frågor är ni välkommen att kontakta oss på helpdesk@kameo.se. Önskar er en God Jul och Gott Nytt År!

Vår telefonsupport är stängd under dagen idag på grund av begränsad bemanning, men öppnar återigen imorgon. För frågor är du välkommen att kontakta helpdesk@kameo.se.

Frågor & Svar

FAQ - investerarskydd

Ett nytt regelverk och förbättrat investerarskydd kan väcka många frågor. Här finner du svaren på de mest återkommande frågorna.

  • Dela:

Det nya regelverket syftar till att införa klara och rättvisa regler för alla EU-plattformar som erbjuder gräsrotsfinansiering. Regelverket stärker ditt investerarskydd och innebär kort och gott att din investeringsresa blir ännu tryggare och mer förutsägbar än tidigare. Som investerare kommer du att notera några förändringar på plattformen som bland annat innefattar fler notiser rörande risker när du investerar i lån, mer statistik, samt standardiserad låneinformation. Läs mer om vilka förändringar investerarskyddet medför här. 

För alla oerfarna investerare på plattformen som vill investera mer än 11 500 kronor i varje enskilt lån introduceras ett kunskapstest. Syftet med kunskapstestet är att öka förståelsen för tillgångsslaget och de risker som tillkommer. Tänk på att beloppsbegränsningen gäller summan av alla bud och investeringar som avser ett och samma projekt, även om det varit uppdelat i olika trancher.  

Du måste genomföra testet innan du placerar pengar i lån via plattformen; annars kommer din investeringskapacitet att vara begränsad till EUR 1000 (ca. SEK 11 500). Du kan antingen ta testet direkt via din profil på ditt Kameo-konto eller så får du en förfrågan om att genomföra det när du ska göra din nästa investering. Gör testet genom att trycka på profilkundkännedomkunskapstest. 

Om du som mindre erfaren investerare väljer att inte genomföra kunskapstestet kommer du fortsatt kunna investera genom Kameo men du kommer maximalt kunna investera EUR 1000 (ca. SEK 11 500) i varje enskilt lån. 

Som en del av ett stärkt investerarskydd är investeringsplattformar inom gräsrotsfinansiering tvungna att dela in sina investerare i olika kategorier; erfarna och mindre erfarna investerare. Alla investerare kommer som grund att kategoriseras som mindre erfarna investerare och tar därför del av det stärkta investerarskyddet. Du kan ansöka om att bli kategoriserad som en erfaren investerare. Det betyder att du aktivt avstår investerarskyddet och själv tar ansvar för att bedöma om investeringarna som erbjuds på Kameos plattform är rätt för dig. Du hittar mer information om kategoriseringen och ansökan under din profil på ditt Kameo-konto. 

Varningen är en del av det nya skyddet för investerare och är baserad på den information som du har lämnat genom att besvara kunskapstestet och genom att beräkna ditt sparutrymme. Ditt sparutrymme är ett specifikt nyckeltal som speglar din ekonomiska situation och din förmåga att hantera förluster.
 
Som utgångspunkt visar vi en varning om du är på väg att investera mer än 5% av ditt sparutrymme i ett specifikt projekt. Varningarna grundar sig på att vi har tillförlitlig och korrekt information om dig.
 
Om du upplever att du får många onödiga varningar kan det vara ett tecken på att du behöver genomföra kunskapstestet på nytt och/eller uppdatera beräkningen av ditt nuvarande sparutrymme. Båda dessa uppgifter finns tillgängliga under fliken "Kundkännedom" på din profil.

Det nya regelverket har ännu inte börjat gälla i Norge, men det är bara en fråga om tid innan det kommer att införas som en del av EES-avtalet. Vi anser att det nya investerarskyddet som kommer med det nya regelverket är fördelaktigt för våra investerare, och eftersom vi redan har anpassat våra system för att kunna erbjuda detta skydd har vi valt att införa samma investerarskydd för alla investerare i Sverige, Danmark och Norge.  

Kameo har sedan 2016 stått under tillsyn av danska Finanstilsynet vad gäller bolagets betaltjänster, det vill säga själva hanteringen av transaktioner mellan låntagare och långivare.  Från och med november kommer även Kameos låneförmedling på plattformen att kräva tillstånd, och för denna del av verksamheten kommer Kameo stå under tillsyn av svenska Finansinspektionen. Kameo jobbar även med att flytta sitt tillstånd för betaltjänster till Sverige under 2023, så att alla Kameos tillstånd står under tillsyn av svenska Finansinspektionen.