Kameo har uppdaterat de allmänna villkoren. Du hittar allmänna villkor genom att klicka på "Användarvillkor" längst ner på sidan till höger.

Investeringsrisk

Investeringsrisk

Lär dig mer om de risker som är förknippade med att investera genom Kameo, hur vi hanterar dessa risker, och vad du kan göra själv för att minska dina investeringsrisker.

  • Dela:

Att investera är alltid förenat med en viss risk, och det gäller även när du investerar via oss. Det finns en risk att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet eller att den förväntade avkastningen inte uppnås. Vi har samlat nödvändig information om investeringsrisker på en egen sida här, där hittar du mer information om bland annat:
 

  • Kameos riskanalys & investeringsinformation 
  • Säkerheter är ingen garanti 
  • Risk- och räntenivåer 
  • Hur Kameo jobbar för att reducera risk 
  • Tips för att minska din egen risk 
  • Vad som sker vid försenad återbetalning av lån
        

 
Läs mer om investeringsrisk