Vår telefonväxel är stängd från kl15 den 22a december tills kl09 den 2a januari. Vid frågor är ni välkommen att kontakta oss på helpdesk@kameo.se. Önskar er en God Jul och Gott Nytt År!

Vår telefonsupport är stängd under dagen idag på grund av begränsad bemanning, men öppnar återigen imorgon. För frågor är du välkommen att kontakta helpdesk@kameo.se.

Intressekonflikter

Intäkter är kopplade till volym

  • Dela:

Kameos intäkter är direkt kopplade till storleken på de lån vi förmedlar.

Att intäkterna är kopplade till volym, och att det är andras pengar som utsätts för risk vid investering är inget som är unikt för Kameo. Alla mäklare, vare sig de är aktiemäklare, fastighetsmäklare eller gräsrotsfinansieringsplattformer, måste hantera den här problemställningen.  På Kameo strävar vi efter att bygga upp en långsiktig verksamhet. Vi skulle inte existera särskilt länge om vi förmedlade lån som orsakar förluster för investerare på ett sätt så att totalavkastningen inte står i proportion till den risk långivaren tar. Vår tillväxt är avhängig våra kunders förtroende för den verksamhet vi bygger upp. För att lyckas måste våra medarbetare arbeta med kundernas bästa intresse i åtanke.

Sedan verksamheten startade 2016 har vi därför bedömt och förmedlat lån i enlighet med en kreditpolicy som ställer krav på egenskaper hos låntagare och projekt, som utesluter projekt som vi av etiska skäl inte vill förmedla, och som ställer krav på säkerheter, eget kapital och uppföljning. Många som ansöker om lån via Kameo får avslag. Det betyder inte att det inte finns någon risk i de projekt vi godkänner men det betyder att vi hade kunnat ha betydligt större volymer på plattformen om vi hade blundat för risken som investerarna tar i lånen.


Policyer och rutiner för att säkerställa korrekt drift

Även om vi har en långsiktig affärsstrategi kan intressekonflikter mellan Kameo och våra kunder uppstå. För att säkerställa att sådana intressekonflikter inte negativt påverkar vara prioriteringar och våra kunders intressen, har vi tagit fram en policy där aktuella intressekonflikter identifieras.

Kameo ska alltid agera för sina kunders bästa. Detta innebär bland annat:

- Att Kameo ska följa upp och utreda omständigheter runt projekt, oavsett om alla avgifter som ska betalas till Kameo är betalda eller inte;

- Att Kameo alltid ska utvärdera låneansökningar på ett korrekt sätt, med tillämpning av tillfredsställande verktyg och i linje med regelverk och interna policyer. Detta ska ske oberoende av lånets storlek, beloppet som krävs för att förmedla lånet och den riskklass som lånet tilldelats; 

- Att låneansökningar ska avslås om risken som lånet representerar:

  • är så hög att investerarna sannolikt inte kan få ränta som står i proportion till risken
  • ;
  • endast kan reduceras genom personlig borgen som utsätter en person för en oacceptabel risk för personlig konkurs eller förlust av bostad;

- Erbjuda samma nivå av service till alla kunder, oavsett;

  • vilka belopp den aktuella investeraren har investerat, eller den aktuella låntagaren har lånat
  • avgifter som är betalda eller ska betalas till den aktuella kunden;
  • någon eventuell relation mellan Kameo och kunden

- Majoriteten av kreditkommittén ska bestå av personer som inte ansvarar för lånevolymer och intäkter. Kreditanalytikerna ska mätas och få feedback utifrån hur lån de analyserat senare presterar. 


Intressekonflikter mellan kundgrupper

Kameo har också bedömt eventuella intressekonflikter mellan olika kundgrupper och vidtagit åtgärder utifrån dessa bedömningar. Särskilt viktigt är principen att alla investerare ska ha samma tillgång information, och begränsningen för de anställdas tillgång till att investera i lån som förmedlas via plattformen: Ingen anställd får investera i lån innan lånet varit tillgängligt för investerarna  i 48 timmar, och ingen inställd som i sin roll varit involverad i hanteringen av lånet efter utbetalning, kommer  få investera mer än 1000 EUR i varje lån.