Frode Sørensen

Frode Sørensen

Chief Operating Officer

frode@kameo.no

  • Dela:

Frode har lång erfarenhet från norska Forsvaret där han haft flera positioner i Hans Majestet Kongens Garde, bland annat som chef för Gardemusiken. 
Han har även erfarenhet som kontorschef och HR-anställd i Utdanningsetaten (Utbildningsdepartementet)  i Oslo kommun. Utöver norska arméns befälsskola har Frode en kandidatexamen i tillämpad datateknik från Högskolan i Oslo och Akershus.