Hantering av utebliven betalning

Samtliga investeringar som görs i ett lån regleras genom ett avtal mellan investerare och låntagare. Vårt låneavtal har utvecklats i nära samarbete med de ledande svenska affärsjuridiska advokatbyråerna Setterwalls och Delphi. 

Enligt låneavtalet är det låntagarens ansvar att se till att Kameo mottar betalningar på eller innan förfallodatum. Om betalningen inte mottas kommer följande process att påbörjas:

  • 1 - 7 dagar: Påminnelse från Kameo – telefonsamtal och e-post
  • Efter 7 dagar: varning om inkasso går ut
  • Efter 14 dagar: ärendet går till vår inkassopartner Pay Solutions AB
  • Dela:

Det kan också bli fråga om förhandling med låntagaren. En eventuell förhandling sköts av Kameo och syftar till att maximera den potentiella återbäringen till investerarna i ett lån där återbetalningen upphört. Vi kommer inte att godkänna några större ändringar av låneavtalet, såsom försenade betalningar, utan att först informera alla inblandade långivare och därefter agera utifrån ett omröstat beslut i frågan. 

Om inte inkasso ger några resultat, kommer vi att inleda en summarisk process. Om det inte ger några resultat, kommer vi att engagera våra juridiska partners för att inleda konkursförfarandet. I fall ett företag förlorar betalningsförmågan, går i konkurs, blir den del av ett lån som inte täcks av låntagarens tillgångar eller säkerhet en förlust för investerarna i lånet. Investeraren kommer att behöva bära sin del av förlusten proportionellt. 

Läs mer om den summariska processen.