Erfaren fastighetsutvecklare söker kapital till bostadsprojekt i Tuse Avslutad

7% årsränta | Riskbetyg A

Bolaget önskar att låna DKK 2 000 000 av Kameos långivare i samband med uppförande av den första etappen av ett kedjehus-projekt i Tuse, Danmark. Projektet omfattar fyra stycken kedjehuslängor bestående av 56 bostäder med fokus på energieffektivitet och minskning av överflödigt material. Byggnationen är indelad i fyra etapper, en för varje kedjehuslänga. Lånet från Kameos långivare skall gå till att finansiera den första längan bestående av 14 bostäder, varav 10 stycken i dagsläget är förhandssålda och 2 stycken reserverade. Produktionstiden är beräknad till 11-12 månader, med planerat tillträde i Q4 2021. Arbetet utförs med totalentreprenad av låntagarens systerbolag. Detta är den första av fem trancher om totalt DKK 10 000 000.

Som säkerhet för lånet ställs pant i fastighet samt bolagsborgen från moderbolaget samt systerbolaget. 

Projektets styrkor

  • Pant i fastigheten som uppförs (1:a prioritet)
  • Erfaren fastighetsutvecklare
  • 10 av 14 bostäder förhandssålda
  • Bolagsborgen ställd av moder- och systerbolaget
  • Fokus på energieffektivitet och hållbara materialval