10,5 % ränta - Vi finansierar en norsk turnaround tillsammans Avslutad

10,5 % ränta - Vi finansierar en norsk turnaround tillsammans

Kaizer AS söker ett kortsiktigt lån på SEK 1,200,000 över 12 månader från Kameos investerare. Lånets syfte är att öka rörelsekapitalet till företaget genom att göra en nysatsning.

Nysatsningen inbegriper försäljning, marknadsföring/PR och även produktutveckling samt produktlansering liksom beställningslösningar.

Kaizer AS är ett innovativt bolag som erbjuder sömlösa takrännor till privata och kommersiella byggprojekt i Norge. Bolaget har sitt säte i Drammen, Norge.

Projektets styrkor

  • 10,5 % årsränta
  • Räntebetalningar på klientmedelskontot, vilket garanterar ränteutbetalningarna
  • Säkerhet i form av borgen hos de tre största aktieägarna i Kaizer AS som gemensamt har tillgångar om SEK 65,000,000 – 75,000,000
  • Dela: