10% årsränta – Riskbetyg C. Vi finansierar ett fastighetsbygge utanför Stockholm tillsammans Avslutad

Riskbetyg C. Larsof Fastighet AB önskar låna SEK 2,250,000 från Kameos crowd för att uppföra ett parhus

Larsof Fastighet AB har styckat av en privat fastighet i Trångsund för att bilda två nya fastigheter, Löparen 11 och Löparen 12. Ett parhus med två lägenheter á 130 – 140 BOA ska uppföras på fastigheterna. Parhuset skall sedan säljas till konsument, alternativt hyras ut.

Projektets styrkor

  • 10% årsränta
  • Pant i fastighet
  • Personlig borgen
  • Räntor på klientmedelskonto (garanterade räntebetalningar)
  • 18 månaders löptid
  • Dela: