Fastighetsföretag söker finansiering till förvärv av industrilokal i Stenungsund Avslutad

Fastighetsföretag söker finansiering till förvärv av industrilokal i Stenungsund
11% årsränta | Riskbetyg C

Bolaget önskar att låna totalt SEK 8 600 000 av Kameos långivare till förvärv av en industrifastighet i Stenungsund. Detta lån om SEK 2 600 000 kommer vara att vara topplån i fastigheten och det andra lånet på Kameos plattform om SEK 6 000 000 (Lån #2976) kommer att vara bottenlån i fastigheten. Fastigheten är belägen i ett mindre industriområde i nära anslutning till villaområden i Stenungsund som ligger cirka 30 minuter med bil norr om Göteborg. Låntagande bolagets ägare har god kännedom om fastigheten som skall förvärvas genom sitt ägandeskap av ett annat bolag som är fastighetens största hyresgäst.

För uppdatering kring säkerhetspaketet, se ”Investeringsvillkor” under fliken ”Projekt”.

Projektets styrkor

  • Borgensåtagande i koncern som omsätter över SEK 130m med reella tillgångar
  • 2:a prioritets pant i fastighet med LTV 52%*
  • Långa hyreskontrakt i fastigheten, kortaste kontraktet löper till 2023
  • Nyckelperson i projektet ägare till fastighetens största hyresgäst

* Se Investeringsvillkor