11% årsränta | Riskbetyg C | Fastighetsutvecklare söker lån till bostadsprojekt i attraktivt område Avslutad

11% årsränta | Riskbetyg C

Bolaget önskar att låna sammanlagt DKK 4 500 000 av Kameos långivare i samband med uppförande av 39 bostäder belägna i Hedehusenes nya område Nærheden, bestående av 21 radhus och 18 lägenheter. Denna tranche om DKK 1 000 000 är den första av totalt tre stycken trancher.

Den första tranchen ska användas till att amortera av ett existerande banklån och därmed garantera större säkerhet i projektet. Efterföljande trancher kommer att gå direkt till finansieringen av byggnation. Bostäderna erbjuds till försäljning på ritning och blir en del av ett attraktivt område mitt i staden och naturen med skola, shopping, kollektivtrafik och andra anläggningar i närheten.

Som säkerhet för lånet ställs pant i en annan av verksamhetens fastigheter med en samlad belåningsgrad på 76% (inkl. det samlade lånet via Kameo).

Projektets styrkor

  • 11% årsränta
  • Pant i fastighet (2. prioritet efter infriande av existerande krav)
  • Moderbolagsborgen
  • Attraktivt geografiskt läge
  • Dela: