11% årsränta | Riskbetyg C | Slutfinansiering av byggnation av restaurang med läge vid båthamn i Västerås Avslutad

11% årsränta | Riskbetyg C | Slutfinansiering av byggnation av restaurang med läge vid båthamn i Västerås

11% årsränta | Riskbetyg C

Bolaget är nu igång med återuppbyggandet av en restaurang som brann ned 2016. Omkring 60-65 % av byggkostnaderna, som förväntas uppgå till SEK 17 000 000 - 18 000 000, kommer att finansieras med eget kapital. För närvarande är SEK 14 000 000 investerat i projektet och hyresgästen flyttar in när restaurangen är färdigställd till juli 2019.

Koncernen äger tre olika kommersiella fastigheter i Västerås. Den ena fastigheten ligger i ett av Sveriges mest attraktiva industriområden, Erikslund i Västerås. Hela portföljen är värderat till ca. SEK 100 000 000, med en belåning på ca. SEK 45 000 000 och denna genererar över SEK 7 000 000 i årliga hyresintäkter.

Räntebetalningar och amorteringar till Kameos långivare ska finansieras genom hyresintäkter och kassaflöde. Lånets resterande skuld amorteras på förfallodagen genom kassaflöde och/eller refinansiering. Detta innebär i praktiken att de sex första månaderna betalar låntagaren enbart ränta på hela tranchens belopp därefter i månad sju börjar låntagaren amortera samma belopp varje månad motsvarande SEK 41 666,67 till månad 24 då hela kvarstående skuld amorteras av.

Projektets styrkor
  • 11% årsränta
  • 2:a prioritets pant i fastighet
  • Moderbolagsborgen
  • Personlig borgen från två av koncernens aktieägare
  • Hög andel eget kapital är redan investerat i projektet.
  • Ett företag i samma koncern har tidigare fått finansierat ett projekt genom Kameos plattform. Lånet blev återbetalt hösten 2018.
  • Dela: