11% årsränta | Riskbetyg C | Stugprojekt i slutfasen söker kapital för färdigställande Avslutad

Årsränta 11% | Riskbetyg C

Bolaget önskar att låna SEK 2 000 000 från Kameos långivare i samband med utveckling av sista fasen av ett stugprojekt. Denna tranche är den första av totalt två stycken lån på totalt SEK 4 000 000. Lånet kommer att användas till sista delbetalningen till stugleverantören samt invändigt arbete. Företaget uppför kvalitetsstugor i det övre prisskiktet.

Kameos långivare har tidigare varit med och finansierat första fasen av projektet, som bestod av tre lån på totalt SEK 5 000 000. Kameos långivare är enda långivare i projektet.

Projektets styrkor

  • 11% årsränta
  • Pant i två fastigheter (2:a prioritet)
  • Kameo är enda långivare i projektet, där långivare som finansierade första fasen av projektet innehar 1:a prioritets pant
  • Ca. 2 000 000 i eget kapital är redan investerat och resterande löptid är kort
  • Företaget har god historik och stark kreditvärdighet
  • Förskottsbetalade månatliga räntebetalningar
  • Företaget har tidigare finansierat ett annat stugprojekt genom Kameo, där stugan är såld och lånet återbetalas i februari i samband med tillträde.