12,5% årsränta - Vi finansierar rörelsekapital till ett väletablerat fastighetsbolag i Norge. Riskbetyg D Avslutad

Riskbetyg D - Observera att lånet saknar säkerhet

12,5% årsränta. Vi finansierar rörelsekapital till ett väletablerat fastighetsbolag i Norge

Vari AS, moderbolaget i Vari-gruppen, en snabbväxande fastighetsutvecklare med fokus på Oslo och de omgivande städerna, söker nu ett kortsiktigt lån på SEK 1,000,000 från Kameos investerare. Syftet med lånet är att få ytterligare rörelsekapital till företaget, eftersom flera projekt för närvarande är i planeringsstadiet.

Observera att Vari genom sitt dotterbolag, Vari Tre, tidigare har lånat ca MSEK 11 via Kameo i samband med ett projekt för att bygga två bostadshus i Oslo, förutom MSEK 1,2 till Vari AS.

Observera att detta lån saknar säkerhet, Riskbetyg D.

Det här lånet är det första av tre etapper med samma prioritet: 3x1 miljoner som skall refinansiera det befintliga inlånade rörelsekapitalet från Kameo på MSEK 1,25 från december 2016

Projektets styrkor:

  • 12,5% årsränta
  • Kort löptid på 12 månader
  • Räntor på klientmedelskonto (garanterade räntebetalningar)
  • Etablerad koncern med en årlig omsättning på över MNOK 100 med tillgångar värderade till över MNOK 400
  • Dela: