12,5% årsränta. Riskbetyg D - Vi finansierar rörelsekapital till ett väletablerat fastighetsbolag i Norge Avslutad

Riskbetyg D - Observera att lånet saknar säkerhet

12,5% årsränta. Vi finansierar rörelsekapital till ett väletablerat fastighetsbolag i Norge

Vari AS, moderbolaget i Vari-gruppen, en snabbväxande fastighetsutvecklare med fokus på Oslo och de omgivande städerna, söker nu ett kortsiktigt lån på SEK 1,000,000 från Kameos crowd. Syftet med lånet är att få ytterligare rörelsekapital till företaget, eftersom flera projekt för närvarande är i planeringsstadiet.

Observera att detta lån saknar säkerhet, Riskbetyg D.

Projektets styrkor:

  • 12,5% årsränta
  • Kort löptid på 12 månader
  • Räntor på klientmedelskonto (garanterade räntebetalningar)
  • Etablerad koncern med en årlig omsättning på över MNOK 100 med tillgångar värderade till över MNOK 400

Det här lånet är det andra av tre etapper med samma prioritet: 3x1 miljoner som skall refinansiera det befintliga inlånade rörelsekapitalet från Kameo på MSEK 1,25 från december 2016. Det första lånet fulltecknades av Kameos crowd.

Bolaget har även, genom sitt dotterbolag Vari Tre AS, tidigare har lånat ca MSEK 13,5 via Kameo i samband med två bostadshus-projekt i och precis utanför Oslo.

Etapp    Lån            Prioritet                      LTV            Status

1      1,000,000    ingen säkerhet               N/A            Fulltecknad och avslutad

2      1,000,000    ingen säkerhet               N/A            Teckningsperiod pågår

3      1,000,000    ingen säkerhet               N/A            Kommande (2017)

  • Dela: