12% årsränta | Riskbetyg C | Fastighetsbolag söker kapital till projektering Avslutad

12% årsränta | Riskbetyg C

Bolaget önskar att låna SEK 2 550 000 av Kameos långivare. Lånet kommer att användas till förberedelse inför markarbeten, säljmaterial, arbete med ekonomisk kalkyl, konsultkostnader för konstruktörer – byggkonsulter och V/A-projektering. Ursprungligen var planen att uppta ytterligare lån efter att bygglovet vunnit lagakraft. Detta lån efterfrågas då bolaget redan nu vill sätta igång med försäljningsarbetet.

Tidigare lån i samma projekt:

Lån 3007

Lån 3003 

Projektets styrkor

  • 12% årsränta
  • Pant i fastighet och bolagsborgen
  • Attraktivt läge
  • Förskottsbetalade räntor på Kameos klientmedelskonto
  • Dela: