12 % årsränta | Riskbetyg C | Slutfinansiering av byggnation av restaurang med läge vid båthamn i Västerås Avslutad

#2942 | 12 % årsränta| Riskbetyg C

Bolaget är nu igång med återuppbyggandet av en restaurang som brann ned 2016. Omkring 55-60 % av byggkostnaderna, som förväntas uppgå till SEK 19 – 20 000 000, kommer att finansieras med eget kapital. För närvarande är SEK 15 000 000 investerat i projektet och hyresgästen flyttar in när restaurangen är färdigställd till juli 2019.

Bolaget har redan lånat SEK 3 000 000 av Kameos långivare, fördelat på två trancher. På grund av förseningar, måste flera snickare tillkallas för att bli klara i tid och detta har lett till ökade byggkostnader. Bolaget söker därav SEK 1 500 000 av Kameos långivare för att täcka kostnadsöverskridelserna.

Koncernen äger tre olika kommersiella fastigheter i Västerås. Den ena fastigheten ligger i ett av Sveriges mest attraktiva industriområden, Erikslund i Västerås. Hela portföljen är värderad till ca. SEK 100 000 000, med en belåning på ca. SEK 45 000 000 och denna genererar över SEK 7 000 000 i årliga hyresintäkter.

Räntebetalningar och amorteringar till Kameos långivare ska finansieras genom hyresintäkter och kassaflöde. Lånets resterande skuld amorteras på förfallodagen genom kassaflöde och/eller refinansiering. Detta innebär i praktiken att de fem första månaderna betalar låntagaren enbart ränta på hela tranchens belopp därefter i månad sex börjar låntagaren amortera samma belopp varje månad motsvarande SEK 41 666,67 till månad 22 då hela kvarstående skuld amorteras av.

 

Projektets styrkor

  • 12% årsränta
  • 3:e prioritets pant i fastighet
  • Moderbolagsborgen
  • Personlig borgen från två av koncernens aktieägare
  • Hög andel eget kapital är redan investerat i projektet.
  • Ett företag i samma koncern har tidigare fått finansierat ett projekt genom Kameos plattform. Lånet blev återbetalt hösten 2018.
  • Dela: