13% årsränta | Riskbetyg D | Slutfinansiering av byggnation av restaurang vid båthamn i Västerås Avslutad

13% årsränta | Riskbetyg D

Bolaget har redan lånat totalt SEK 4 500 000 av Kameos långivare, och nu söker bolaget ytterligare ett lån för att kunna färdigställa projektet enligt plan. Projektet har under byggnadstiden blivit större och mer omfattande än vad bolaget initialt planerat, detta har resulterat i att fler hantverkare behövts för att bli färdiga i samband med tillträde. Den nedre våningen bestående av kök och matsal är helt färdig och skall tas i bruk i samband med invigningen av restaurangen den 7:e juni.

Bolaget är nu igång med återuppbyggandet av en restaurang som brann ned 2016. Omkring 50 % av byggkostnaderna, som förväntas uppgå till SEK 20 500 000, är finansierat med eget kapital. För närvarande är SEK 18 000 000 investerat i projektet och hyresgästen flyttar in när restaurangen är färdigställd i juli 2019. Fastigheten blev i maj värderad till 20MSEK, som ger en LTV på 63% (inklusive detta lånet).

Koncernen äger tre olika kommersiella fastigheter i Västerås. Den ena fastigheten ligger i ett av Sveriges mest attraktiva industriområden, Erikslund i Västerås. Hela portföljen är värderad till ca. SEK 100 000 000, med en belåning på ca. SEK 45 000 000 och denna genererar över SEK 7 000 000 i årliga hyresintäkter.

Räntebetalningar och amorteringar till Kameos långivare ska finansieras genom kassaflöde och/eller refinansiering.

 

Projektets styrkor

  • 13% årsränta
  • 4:e prioritets pant i fastighet
  • Moderbolagsborgen
  • Personlig borgen från två av koncernens aktieägare
  • Hög andel eget kapital är redan investerat i projektet.
  • Ett företag i samma koncern har tidigare fått finansierat ett projekt genom Kameos plattform. Lånet blev återbetalt hösten 2018.
  • Dela: