6% årsränta | Riskbetyg A | Leverantör av biokontor söker kapital för fortsatt tillväxt Avslutad

6% årsränta | Riskbetyg A
Bolaget önskar att låna DKK 200 000 av Kameos långivare för fortsatt tillväxt. Företaget är leverantör av växtväggar och biokontor för företag, skolor och sjukhus, bland annat levererade bolaget växt- och mossväggar till Gardermoen flygplats i Norge.Verksamheten går med vinst och befinner sig i en stark tillväxtfas, bolaget har tidigare tagit upp tre lån via Kameos plattform, som alla har återbetalats i sin helhet.Projektets styrkor
• 6% årsränta
• Snabbt växande och lönsam verksamhet
• Förskottsbetalade räntor på Kameos klientmedelskonto
• Personlig borgen från bolagets största aktieägare

  • Dela: