7% ränta – Vi finansierar renoveringen av en fastighet i Göteborg tillsammans Avslutad

Västprojekt AB, genom det helägda dotterbolaget Welander Torp 11:22 AB, söker nu ytterligare ett lån från Kameos långivare. 

Projektets styrkor
  • 7% årlig ränta
  • Säkerhet i form av borgen från aktieägarna Bibix AB och Martin Holding AB som båda har betydande fastighetsinnehav i Göteborg
  • Mycket attraktivt läge i Göteborg med närhet till centrum
  • Kort löptid på 10 månader
  • Dela: