8% årsränta | Riskbetyg B | Crowden finansierar en industribostadsrätt i Västerhaninge Avslutad

8% årsränta | Riskbetyg B 

Bostadsrättsföreningen Håga Park 1 skall uppföra en industribostadsrättsförening (industri-BRF) med 30 st lokaler och söker nu SEK 10 miljoner från Kameos långivare. Industri-BRF:en kommer att uppföras i Västerhaninge, intill Håga Byggvaror AB (XL Bygg). Bygglov och startbesked är beviljat. Grundarbetet och försäljning har redan påbörjats.

Det här lånet är det första av två etapper med samma prioritet i ställda säkerheter. Det kommande lånet är på SEK 5 miljoner och publiceras i september 2017. Det totala lånebeloppet uppnår SEK 15 miljoner när de två låneetapperna är slutförda.

Projektets styrkor

  • 8% årsränta
  • 11 månads löptid
  • Pant i fastighet (1. prioritet)
  • Moderbolagsborgen och personlig borgen - proprieborgen (projektets tre nyckelpersoner)
  • Lånet kommer garanterat fulltecknas vid avslut 2017-09-13

         Läs mer på www.brfhagapark.se