8% årsränta | Riskbetyg B | Crowden finansierar en industribostadsrätt i Västerhaninge Avslutad

8% årsränta | Riskbetyg B 

Bostadsrättsföreningen Håga Park 1 skall uppföra en industribostadsrättsförening (industri-BRF) med 30 st lokaler och söker nu SEK 5 miljoner från Kameos långivare. Industri-BRF:en kommer att uppföras i Västerhaninge, intill Håga Byggvaror AB (XL Bygg). Bygglov och startbesked är beviljat. Grundarbetet och försäljning har redan påbörjats.

Det här lånet är det andra av två etapper med samma prioritet i ställda säkerheter. Det totala lånebeloppet uppnår SEK 15 miljoner när de två låneetapperna är slutförda.

Projektet beräknas vara färdigställt under december månad.

Projektets styrkor

  • 8% årsränta
  • 10 månaders löptid
  • Pant i fastighet (1. prioritet)
  • Personlig borgen - proprieborgen, för lånebeloppet (projektets tre nyckelpersoner)
  • Dela: