8% årsränta | Riskbetyg B | Refinansiering av egenkapital för nyförvärv och förädling av befintligt hyresbestånd Avslutad

8% årsränta | Riskbetyg B | Refinansiering av egenkapital för nyförvärv och förädling av befintligt hyresbestånd
#2904 | 8% årsränta | Riskbetyg B 

Bolaget önskar låna för att frigöra egenkapital för nyförvärv av fastighet i Mellansverige samt förädling av befintligt hyresbestånd. 

Lånet är fördelat i tre trancher om totalt 5 000 000 SEK. Detta är tranche två och låntagaren söker 2 000 000 SEK. Koncernen har funnits i nio år och sedan starten växt från 80 till 645 lägenheter. Fastigheterna ägs i 35 dotterbolag och samlas under moderbolaget. 

Projektets styrkor

  • 8% årsränta
  • Koncern med stabilt kassaflöde genererat genom hyresintäkter från cirka 645 hyreslägenheter runtom i Mellansverige
  • Koncernen har bokförda tillgångar på över SEK 200 000 000.
  • 2: a prioritets pant i fastighet
  • Moderbolagsborgen
  • Personlig borgen (proprieborgen) från ägare
  • Dela: