9 % årsränta | Riskbetyg B | Fastighetsbolag söker lån för refinansiering samt för fortsatt byggnation Avslutad

9% årsränta | Riskbetyg B

Fastighetsbolaget söker lån om 4 750 000 SEK varav cirka 3 700 000 SEK ska refinansiera befintliga lån. Resterande dryga 1 000 000 SEK ska användas till att finansiera den fortsatta byggnationen av en ny huskropp på en fastighet som bolaget förvärvat. Låntagande bolag äger idag tre kommersiella fastigheter, där en av fastigheterna är under byggnation. Fastigheternas samtliga lokaler har påskrivna hyreskontrakt, där två av fastigheterna genererar hyresintäkter idag. I dessa två fastigheter får Kameos långivare 2:a prio pant i fastighet som säkerhet.

Lånet genom Kameos långivare kommer att återbetalas genom refinansiering samt med kassaflöde från bolagets fastighetsbestånd.

 

Projektets styrkor

  • Pant i fastighet
  • Erfarna delägare i bolaget
  • Stort fastighetsbestånd inom fastighetsgruppen
  • Fullt uthyrda fastigheter
  • Dela: