9% årsränta | Riskbetyg B | Fastighetsutvecklare söker lån för ombyggnation av fastighet Avslutad

Årsränta 9% | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna SEK 2 000 000 av Kameos långivare. Detta är den andra tranchen och ska användas för att finansiera kostnader i samband med renovering av en fastighet med både bostäder och kommersiella lokaler. Renoveringen sker i fyra etapper, varav en är färdigställd och såld, och etapp två är påbörjad. Renoveringen är hittills finansierad med eget kapital. Det totala lånebeloppet uppgår till DKK 6 000 000, observera att denna tranche upptas i SEK.

Lånet i sin helhet är säkrat med pant i fastigheten samt bolagsborgen från företag med samlat eget kapital på över DKK 100 000 000.

Projektets styrkor

  • 9% årsränta
  • Pant i fastighet
  • Bolagsborgen för hela beloppet från två företag med samlat eget kapital på över DKK 100 000 000.
  • Dela: