9% årsränta | Riskbetyg B | Fastighetsutvecklare söker lån för ombyggnation av kommersiella lokaler Avslutad

9% årsränta | Riskbetyg B

Denna tranche är den femte i ett samlat lån om DKK 6 000 000. Lånet ska användas till at finansiera omkostnaderna i samband med ombyggnnation av en fastighet med kommersiella lokaler och bostäder i centrum av området Stege. Första delen av projektet är finansierat via eget kapital, och lånet ska vara med och löpande frige kapital för att bolaget ska kunna starta nya projekt.

Denna tranche är den första i en ny etapp av projektet som består av ombyggnation av ca. 1200 kvm lokalyta. Det finns i dagsläget underskrivna hyreskontrakt för två av etappens lokaler (totalt ca. 700 kvm)

Hela lånebeloppet är säkerställt med pant i fastighet samt borgen från två verksamheter med ett samlat eget kapital på över DKK 100 000 000.

Projektets styrkor

  • 9% årsränta
  • Pant i fastighet 
  • Bolagsborgen för hela lånebeloppet från två verksamheter med ett samlat eget kapital på över DKK 100 000 000.
  • Dela: