9% årsränta | Riskbetyg B | Fastighetsutvecklare söker lån till ombyggnation av fastighet Avslutad

9% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna SEK 1 030 000 av Kameos långivare. Detta är den fjärde tranchen och skall användas till att finansiera omkostnader i samband med ombyggnation av en fastighet med både bostäder och kommersiella lokaler i centrum av Stege, Danmark. Första etappen av projektet är finansierad med eget kapital och lånet genom Kameo ska brukas till att kontinuerligt frigöra kapital för att företaget ska kunna starta nya projekt.

Två lägenheter i projektet är under produktion (som finansieras genom Kameo) och är redo för inflyttning 1:a september 2019, fasadarbete pågår just nu på byggnaden.Det totala lånebeloppet uppgår till DKK 6 000 000, observera att denna tranche upptas i SEK.

Lånet i sin helhet är säkrat med pant i fastigheten samt bolagsborgen från företag med samlat eget kapital på över DKK 100 000 000.

Projektets styrkor

• 9% årsränta
• Pant i fastighet
• Bolagsborgen för hela beloppet från två företag med samlat eget kapital på över DKK 100 000 000.

  • Dela: