9% årsränta | Riskbetyg C | Vi delfinansierar ett fastighetsprojekt i Stockholm Avslutad

9% årsränta | Riskbetyg C 

Albert Hansson Finans och Fastigheter – via det helägda dotterbolaget Brf Utblicken - önskar låna SEK 5,000,000 från Kameos crowd för att använda till initiala markarbeten, projektering och lagfart.

Brf Utblicken i Sollentuna (u.ä från Brf Mörby Townhouse)* skall uppföra sex flerbostadshus och fem studiohus innehållande 35 lägenheter (BRF) i Sollentuna kommun, Stockholm. Projektet byggs på en höjd med utsikt mot två sjöar och närhet till rekreationsområden och service.

Albert Hansson har varit verksam sedan 2009 och har gedigen erfarenhet inom fastighetsutveckling och har genomfört ett tiotal större projekt de senaste fem åren med en total projektvolym om c. 500 miljoner i egen och extern regi.

Totalt kommer bolaget att låna SEK 15,000,000 innan byggkreditiv erhålls.

Detta är det första av tre lån Brf Utblicken kommer att ta för att färdigställa projektet innan byggkreditivet erhålls. Byggstart förväntas kring sommaren 2018 med en genomförandetid på c. 12 månader.

Urban by ESNY https://urbanbyesny.se/ är anlitad mäklare för detta projekt.

*benämns Brf Utblicken nedan

Projektets styrkor
  • 9% årsränta
  • Första prioritets pant i fastigheterhela lånets löptid
  • Erfarna fastighetsutvecklare 

http://www.alberthansson.se/

  • Dela: