Bolag i expansiv fas söker tillväxtkapital Avslutad

13% årsränta | Riskbetyg D

Bolaget önskar att låna SEK 5 000 000 av Kameos långivare till rörelsekapital samt fortsatta investeringar i en nyöppnad trampolinpark i Karlstad. Bolaget ingår i en koncern som bedriver både restaurang- och trampolinparksverksamhet. I dagsläget har företaget tre aktiva trampolinparker och två av dessa öppnades under hösten 2019. Som säkerhet för lånet ställs borgensåtagande i moderbolaget, vars dotterbolag bland annat driver franchiseverksamhet under kända varumärken. I tillägg till detta erhålls personlig borgen från två av ägarna om SEK 1 000 000 vardera.

Projektets styrkor

  • 13% årsränta
  • Moderbolagsborgen i koncern med välkända franchisevarumärken
  • Personlig borgen från två ägare

Observera att låntagande bolag ingår i en koncern som både bedriver restaurang- och trampolinparksverksamhet, där restaurangverksamheten står för mer än 75% av omsättningen. Därmed innebär restaurangverksamheten en risk som kan försätta låntagaren i obestånd att återbetala lånet, även om låntagande bolag påvisar positivt resultat. Även värdet av den moderbolagsborgen som fås som del av säkerhetspaketet för lånet är direkt kopplad till utfall från övrig verksamhet. Kameo vill därför betona att övrig verksamhet inom koncernen, utöver vad som beskrivs under ”Projekt”, kan komma att påverka lånet negativt och att investerare bör betrakta en investering i detta lån som en investering i både restaurang- och trampolinparksverksamheten.

  • Dela: